Hållbara köldmedier | Revolutionera din fastighets hållbarhetsbidrag via CO2-kyla

Kyllösningar spelar en avgörande roll för energianvändningen i fastigheter. I exempelvis matbutiker…

Kyllösningar spelar en avgörande roll för energianvändningen i fastigheter. I exempelvis matbutiker kan kyla stå för upp till 50 % av den totala energianvändningen.

Kontakta oss för mer information

 

Hög tid att byta ut konventionella köldmedier - de är skadliga för klimatet

Förutom att sluka energi kan kyllösningar också ha skadlig effekt när det gäller utsläpp. Exempelvis, att släppa ut 1 kg via traditionella köldmediet R404 i luften är att jämföra med att släppa ut 4000 kg koldioxid. Därför regleras användningen av dessa i EUs F-gasförordning och EU kommer helt att förbjuda konventionella köldmedier till 2030.

Med hållbar kyla menar vi lösningar som använder CO2 som köldmedium. Att använda koldioxid begränsar miljöpåverkan och minskar energiförbrukningen i din byggnad drastiskt. Förutom att vara ett effektivt och hållbart köldmedium producerar CO2-kyla också värme som kan användas till exempel för att värma upp byggnaden.

Välj smart CO2-kyla för att öka säkerheten och energieffektiviteten

När du investerar i att modernisera din kylteknik hjälper det dig också att nå dina affärs- och hållbarhetsmål. Vi kan förse dig med miljövänliga, kostnadseffektiva och skalbara kyllösningar.

Hantera både kyla och värme via Caverion Energy Center

Caverion Energy Center använder miljövänliga och hållbara köldmedier som koldioxid. Det är en helhetslösning för både kyla och uppvärmning av en fastighet - via minsta möjliga energiåtgång. Med hjälp av Caverion Energy Center kan dina fastigheter bli självförsörjande när det gäller energi - och fjärrvärme kommer därmed inte längre behövas. Alternativt kan ditt energicenter mata överskottet från systemet in i fjärrvärmenätet.

Kyla är effektivt hållbart och säkert.jpg
CO2-kyla för ishallar är energieffektiva säkra och hållbara.jpg

Automatisera kontrollen över dina kyllösningar via Caverion Huurre iTOP

Caverion Huurre iTOP  - kylautomation - är en integrerad del av Caverion Energy Center. iTop är ansluten till Caverion Building Management System och minskar dina driftskostnader genom att ständigt optimera ditt energicenters funktioner.

Att du kan förutse utvecklingen via analyser sparar pengar på underhåll genom att minimera dyra ad hoc-reparationer. Lägg därtill våra unika 24/7 lösningar så kan vi hjälpa dig att hantera alla kylrelaterade uppdrag kostnadseffektivt.

 
 

De viktigaste fördelarna med att byta till hållbar CO2-kyla:

  • du får avsevärt förbättrad energieffektivitet vilket resulterar i lägre driftkostnader
  • du sparar in på ditt underhåll tack vare förutseende analys
  • en positiv inverkan på dina hållbarhetsmål
  • du lever upp till nuvarande och framtida lagstiftning

Nu är det hög tid att fatta beslut för ett koldioxidfritt samhälle. Kontakta oss så hjälper vi dig att dramatiskt minska ditt koldioxidavtryck.

Andra tjänster som kan vara intressanta