Industritjänster för kyla

Vi kan hjälpa er med olika industritjänster för kyla och nedan kan ni se ett förslag på de vi kan hjälpa er med.

 • Konsultation
 • Installation
 • Termografering | Används för att upptäcka brister i isolering och läckage
 • Laseruppriktning | Vi utför laseruppriktning av till exempel pumpar, kompressorer, motorer, axlar och maskiner
 • Vibrationsmätning | Görs för att minska underhållskostnader och i tid förebygga underhåll. Vi erbjuder vibrationsmätning av pumpar, fläktar och motorer
 • Kompressor renoveringar | En kompressor behöver vid fasta intervaller genomgå en större service
 • Växlar/CIP rengöring
 • Statusbesiktning | Vår kunskap är din trygghet. Genom en teknisk statusbesiktning undersöker och bedömer vi systemets skick och framtida underhållsbehov
 • iTOP, webbaserat övervakningssystem
 • Energisparåtgärder | Bra analys- och felsökningsmetoder är grunden för att optimera driften och minimera driftstörningar
 • Driftcentral 24/7-övervakning
 • Serviceavtal
 • Växlar/CIP rengöring | Vi hjälper till att säkerställa optimal drift och verkningsgrad till lägsta energikostnad genom växlar/CIP rengöring.

Vad är processkyla? 

Processkyla, även kallad industrikyla, är ett samlingsnamn för flera specialistområden där kyltekniken för allt från till exempel ishallar, livsmedel till processindustrin ingår. Processkyla används för att styra klimatet genom att man kan påverka värme, kyla och fuktighet. För att säkerställa kvaliteten i kylprocessen är det direkt avgörande att rätt temperatur hålls över tid.

Vi kan hjälpa er med rätt kyllösning för ert behov.

 

Processkyla för ishallar

Vi fryser och servar olika isbanor för ishockey, bandy och curling och vet hur man driver en isbana till lägsta möjliga kostnad, oavsett köldmedium. 

Isbanor är energikrävande. Att minska energiåtgången och återvinna värmen som uppstår sparar både miljö och kostnader.Bred erfarenhet av ammoniaksystem och kylprocesser gör att vi levererar stabila temperaturer och via Huurre iTOP styr och övervakar vi hela ishallen - kyla, värme, varmvatten, belysning, ventilation med mera.

Icehokey.jpg
 

Andra tjänster som kan vara intressanta