Inomhusklimatet är viktigt

Du, dina medarbetare, medmänniskor och kunder presterar bäst i rätt tempereratur. 
Via optimerad värme och kyla får du rätt inomhusklimat - i alla typer av lokaler - stora som små. Nya och befintliga anläggningar ska fungera optimalt och kostnadseffektivt – det är vår specialitet. Med våra egna CO2-aggregat möter vi kraven inom EU och miljöcertifieringar för fastigheter.

Vad är komfortkyla?

Komfortkyla innebär att man kontrollerar fuktigheten och temperaturen i en byggnad eller rum för att skapa en behaglig inomhusmiljö till exempel under varma sommarmåndader för att skapa en sval atmosfär. Det finns flera olika tekniker och system för detta och det är viktigt att använda rätt temperaturinställnignar samt reglera luftfuktigheten på rätt sätt för att få rätt komfort i inomhusmiljön. 

Kontakta oss om du vill veta mer!

komfortkyla

Andra tjänster som kan vara intressanta