Caverion Energy Balance

Caverion Energy Balance

 Är dina kylsystem föråldrade? Oroar du dig för energipriser som ökar och att fjärrvärme eller andra energikällor inte verkar vara ett överkomligt alternativ? Funderar du på att skaffa en värmepump, men tvekar?
Låt oss guida dig och göra din värme- och kylförsörjning trygg och miljövänlig.

 
 
 
 

Kyl- och värmelösning i en multienhet.
Minskar klimatavtrycket. Ger full koll.

Installera Caverion Energy Balance som producerar kyl- och värmekapacitet i en enda multienhet i stället för separata kyl- och värmeanläggningar!
Den ger full kontroll och kan ersätta andra värmekällor, som fjärrvärme, el- eller gaspannor.
Enheten kan enkelt distansstyras och kopplas till din fastighets eget BMS.
Caverion Energy Balance anpassas efter storleken på just dina fastigheter.

Läs om Vasakronans klimatvänliga CO2-lösning


 

Dina hyresgäster och kunder älskar en behaglig inomhusmiljö
- att du tar klimatansvar.
Under vintertid: Utvinn varm luft utifrån.
På sommaren: Bli av med värmen - bjud in kylan.

Kontakta oss

 
Energy Balance - Heating

 

Heating

Dual.PNG

 

Dual

 

Cooling.PNG

 

Cooling

Skolbarn i bra inomhusklimat

Oavsett förutsättningar, finns det en nivå för dig: 
Basic om du redan har mycket på plats och har en byggnad med kompatibelt BMS och heltäckande teknik. 
Professional om du har ambitioner men saknar vissa delar - vi anpassar din fastighet för rätt resultat. 
Advanced är för dig som vill att vi ska ta hand om "allt". Du får garanterad avkastning  på din investering.

 • Konsultation av behov. Installationsplanering och projektering
 • En värmepump/kylenhet. Storlekar small, medium, large – 100/200/300kW
  • Miljövänligt köldmedium – CO2 kyla
  • Luftkyld kyl-/värmeenhet ingår
  • Intelligenta kontroller - iTop ansluten till BMS och webbåtkomst ingår
 • Installation och uppstart ingår
 • ServiFlex ingår
 • Uppföljning i SmartView ingår
 • Konsultation för ombyggnad av rörsystemen för värme/kyla ingår (pris på begäran)
 • Konsultation för ombyggnad och uppgradering av BMS-system ingår (pris på begäran)

Konsultation, förslag och handlingsplan för Drift Management (optimalt energidriftsavtal) med Caverion benchmark ingår.