Caverion Energy Balance

Caverion Energy Balance

 Är dina kylsystem föråldrade? Oroar du dig för energipriser som ökar och att fjärrvärme eller andra energikällor inte verkar vara ett överkomligt alternativ? Kanske funderar du på att skaffa en värmepump, men tvekar.
Låt oss guida dig så att du kan göra din värme- och kylförsörjning trygg och miljövänlig.
Och att du följer alla krav - nuvarande och framtida.

 

Byt ut befintlig värmelösning och styr din kyllösning.
Minska klimatavtryck. Modernisera dina utrymmen. Få full koll.

Installera Caverion Energy Balance och du har en "multi-enhet"! Den producerar kyl- och värmekapacitet i en enda enhet. Ger full kontroll och matchar dina krav på värme och kyla. Kan ersätt alla andra värmekällor, som fjärrvärme, el- eller gaspannor. Kylenheten kan enkelt distansstyras och kopplas till fastighetsautomationen.
Caverion Energy Balance matchar också både dina utmaningar och storleken på just dina fastigheter - oavsett storlek.


 

Dina hyresgäster och kunder älskar en behaglig inomhusmiljö
- och att du tar klimatansvar.
Under vintertid: Utvinn varm luft utifrån.
På sommaren: Bli av med värmen - bjud in kylan.

 
Energy Balance - Heating

 

Heating

Dual.PNG

 

Dual

 

Cooling.PNG

 

Cooling

Skolbarn i bra inomhusklimat

Oavsett förutsättningar, det finns en nivå! 
Basic om du redan har mycket på plats och har en byggnad med kompatibelt BMS och heltäckande teknik. 
Professional om du har ambitioner men saknar vissa delar - vi anpassar din fastighet för rätt resultat. 
Advanced är för dig som vill att vi ska ta hand om "allt". Du får garanterad avkastning  på din investering.

 • Konsultation av behov. Installationsplanering och projektering
 • En värmepump/kylenhet. Storlekar small, medium, large – 100/200/300kW
  • Miljövänligt köldmedium – CO2
  • Luftkyld kyl-/värmeenhet ingår
  • Intelligenta kontroller - iTop ansluten till BMS och webbåtkomst ingår
 • Installation och uppstart ingår
 • ServiFlex ingår
 • Uppföljning i SmartView ingår
 • Konsultation för ombyggnad av rörsystemen för värme/kyla ingår (pris på begäran)
 • Konsultation för ombyggnad och uppgradering av BMS-system ingår (pris på begäran)

Konsultation, förslag och handlingsplan för Drift Management (optimalt energidriftsavtal) med Caverion benchmark ingår.