Energikonsulttjänster och inspektion

  • Energiinspektion är ett helhetskoncept med inspektion, utredning, beräkningar, ombyggnad och uppföljning.
  • Vi inventerar systemuppbyggnad, enskild utrustning eller hela fastighetens system. Vi går igenom energikostnader och föreslår energibesparande åtgärder som minskar driftskostnader och underhållskostnader och vi utför själva ombyggnaderna med fasta priser på totalentreprenad. Därefter utvärderar vi och skickar löpande  besparingsrapporter som visar resultaten.  
energikonsulttjänster

Vi hjälper dig med energikonsulttjänster, energiinspektion & utrustningskartläggningar.

Caverion hjälper dig med energikonsulttjänster, energiinspektion & utrustningskartläggningar. En miljövänlig kyllösning sparar också energi. Vi tar reda på fastighetens nuvarande skick och minimerar driftskostnaderna.

Ytterligare tjänster inom kyla