I datahallar och serverrum ställs höga krav på rätt temperatur, fuktighet, tillgänglighet och driftkostnader. Serverparken alstrar stora mängder värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen skall fungera tillfredställande under lång tid.

Vi projekterar, levererar och underhåller datakyla. Med hjälp av vår driftcentral, Caverion Remote Center, har vi övervakning dygnet runt, året runt och tillgång till jourtekniker. Med exempelvis värmeåtervinning från CO2-aggregat kan värme tillvaratas och återanvändas kostnadseffektivt.

Energieffektiva datacenter

  • Naturlig och säker tillgänglighet för lång tid framöver
  • Intelligent och effektiv värmeåtervinning
  • Låga driftskostnader
  • Fjärrstyrning och kontroll 24/7
 
datacenter och serverhallar
 
 

Ytterligare tjänster inom kyla