Lönsamt när Remote center fjärrövervakar fastigheter

> 90 %
tekniska larm
kan hanteras
på distans 

60 %
lägre kostnader 
för jourutryckningar 

10 000
fastigheter
övervakar vi
digitalt

 
 

Förbättra kostnadseffektivitet och svarstider med fjärrövervakning och styrning

Visste du att över 90% av larmen för fastighetssystem inte behöver besök på plats? Samtidigt kan det leda till allvarliga skador om larmen inte följs upp. Detta löser du genom att se till att du använder distanstjänster - Remote services.

Distanstjänster stöttar dig och din smarta fastighet på många sätt:

 

  • Reagerar snabbt och justerar tekniska system direkt
  • Möjligt att justera inställningarna optimalt för inomhusklimat och säkerhet
  • Skalbart för att passa dina behov och antal fastigheter
  • Effektiv larmrapportering och benchmarking mellan byggnader
  • Upptäcka, analysera och lösa larm på distans
  • Spara upp till 60 % i underhållskostnader och minska energikostnaderna
  • Hitta optimala inställningar genom att jämföra tusentals byggnader som övervakas av Caverion mot varandra

Sänk fastighetens driftskostnader med distanstjänster och digitala lösningar

Read more about the effects of EPBD 

Med distanstjänster kan du spara betydande pengar genom att minska dyra besök på plats. Dessutom kan vi fjärrstyra fastigheten för energieffektiv drift, för att övervaka verksamheten och för att hantera olika situationer snabbt.

Remote center tar hand om tusentals fastigheter och hjälper dig i nära samarbete med till exempel energirådgivare. Med hjälp av oss har du koll på avvikelser och hur energianvändningen kan effektiviseras genom att vi arbetar långsiktigt.

Med distansövervakning kan du omedelbart reagera på eventuella avvikelser i dina fastighetstekniska system. I de flesta fall kan problemen också lösas på distans. Du kan minska kostnader, minska riskerna för teknikproblem och upprätthålla ett optimalt inomhusklimat. Våra medarbetare i Remote center ger dig stöd även när det gäller alla fastighetstekniska problem, oavsett automationssystem eller fabrikat.

Caverion SmartView är en plattform för att rapportera och visualisera viktig information om dina fastigheter. Du kan se realtidsresultat och samla historiska data för att stödja investeringsbeslut. Den uppdaterade informationen från Caverion SmartView hjälper dig att förbättra nöjdheten hos dina slutanvändare, upprätthålla kostnadseffektiva och moderna anläggningar och minska dina fastighets koldioxidavtryck.

Säkra också dina kylsystem via vårt unika globala övervakningssystem iTop

Remote center kan också övervaka och kontrollera kyla, inklusive temperaturkontroll, larmhantering och energieffektivitet. Detta ser till att exempelvis dina livsmedel eller besökare i en ishall eller barnen i badhuset tar del av de mest optimala förhållandena dygnet runt - samtidigt som du minskar dina energikostnader.

iTOP - ett smart kylautomationssystem som används i våra kyl- och värmeproduktionslösningar gör samma data tillgänglig både för dig, för servicetekniker och för våra specialister i Remote center. Med hjälp av iTOP kan våra experter avgöra exakt vad som händer på plats och vad som hänt innan ett problem har uppstått.

Att veta att din byggnad styrs och kontrolleras på distans av experter 24/7 ger dig möjlighet att fokusera på företagets kärnverksamhet.

Här hittar du mer information om våra andra tjänster inom digitalisering och modernisering. 

Andra tjänster som kan vara intressanta