Kylcertifikat, felanmälningar, inloggningar

Det är viktigt att göra rätt ur många aspekter och att uppfylla alla lagar och regler vilket främjarā€¦

Det är viktigt att göra rätt ur många aspekter och att uppfylla alla lagar och regler vilket främjar klimatet. Vi hjälper dig gärna, ger dig råd och är den du kan hålla i handen när du ska installera eller byta ut kyla eller genomföra andra åtgärder som innefattar köldmedier. Hör av dig - vi hjälper dig.

Bild iTOP inloggningssida

Här hittar du våra kundinloggningar för kyla. Har du ännu inte bekantat dig med vår plattform Huurre iTOP 4 och är nyfiken på hur den är länkad till våra övriga digitala lösningar som exempelvis SmartView, kontakta oss gärna.

Huurre iTOP 4

Huurre iTOP 2.5

E-sight energiuppföljning

 

Certifikat

Vi har certifikat och ackreditering som krävs enligt EU-förordningar och svensk lag för installation, service och kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar, våra kyltekniker har dessutom personliga certifikat

  • Företagscertifiering från INCERT. Certifikatnummer C113
  • Ackreditering från Swedac för trycksättning med gas. Ackrediteringsnummer:5128
  • ISO-certifiering enligt ISO 9001, 14001 och 45001.

Certifikat och ackreditering kyla.png

Felanmälan

Här kan du registrera en felanmälan alternativt kontakta oss direkt på telefon, fax eller mail. Innan du felanmäler, kontrollera/åtgärda gärna följande: Om utrustningen inte kyler tillräckligt:

  • Står den nära utblås från ventilation?
  • Är eventuella lock ordentligt ditsatta och täta?
  • Är det dag-/nattström?

Om utrustningen är varm:

  • Har säkringen gått?
  • Finns mer utrustning på samma säkring?

Telefon: 020-50 40 50
Fax: 021-370 50 91
E-post: kundtjanst@caverion.com