Kylcertifikat, felanmälningar, inloggningar

Det är viktigt att göra rätt ur många aspekter och att uppfylla lalla lagar och regler vilket…

Det är viktigt att göra rätt ur många aspekter och att uppfylla lalla lagar och regler vilket främjar klimatet. Vi hjälper dig gärna, ger dig råd och är den du kan hålla i handen när du ska installera eller byta ut kyla eller genomföra andra åtgärder som innefattar köldmedier. Hör av dig - vi hjälper dig.

Certifikat

Vi har de certifikat och ackreditering som krävs av svenska myndigheter för installation, service och kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar samt ackreditering genom Swedac för trycksättning med gas. Ackrediteringsnummer: 4763.
Huurre är ett auktoriserade kyl- och värmepumpsföretag genom SKVP. Bevisnummer: 004. Vi är certifierade av Incert, Certifieringsnummer: C0377. Våra kyltekniker har dessutom personliga certifikat. Huurre är också medlem i Svenska kyl- och värmepumpsföreningen.

Kylcertifikat

Felanmälan

Här kan du registrera en felanmälan alternativt kontakta oss direkt på telefon, fax eller mail. Innan du felanmäler, kontrollera/åtgärda gärna följande:

Om utrustningen inte kyler tillräckligt:

  • Står den nära utblås från ventilation?
  • Är eventuella lock ordentligt ditsatta och täta?
  • Är det dag-/nattström?

Om utrustningen är varm:

  • Har säkringen gått?
  • Finns mer utrustning på samma säkring?

Telefon: 020-50 40 50
Fax: 021-370 50 91
E-post: kundtjanst@caverion.com

Kundinloggningar

 Huurre iTOP 2.5

Huurre iTOP 4

E-sight energiuppföljning