Kontaktuppgifter till våra kylkontor

Det är viktigt att göra rätt ur många aspekter och att uppfylla lalla lagar och regler vilket…

Det är viktigt att göra rätt ur många aspekter och att uppfylla lalla lagar och regler vilket främjar klimatet. Vi hjälper dig gärna, ger dig råd och är den du kan hålla i handen när du ska installera eller byta ut kyla eller genomföra andra åtgärder som innefattar köldmedier. Hör av dig - vi hjälper dig.

Center of Exellence Kyla
Head of CoolingRikard Planting, 070-720 85 12
Försäljning / KAM: Camilla Ahlstedt, 070-944 97 09

Region Norr
Distriktschef, Henrik Wolf, 070-532 10 75

Gävle, regionkontor:
c/o Caverion
Utmarksvägen 4
802 91 Gävle
Telefon: 026 18 70 49
Fax: 026 18 76 34
Tf servicechef, Gustav Roos, 070-944 98 48
Projektledare: Mats Lindström, 070-944 97 57
Kyl & Styrteknik: Kristoffer Sjöberg, 070-944 98 70
Säljare: Bo Wallström, 070-944 97 56

Falun:
Samuelsdalsvägen 4
791 61 Falun
Telefon: 023 129 50
Fax: 023 129 51
Serviceledare: Per-Inge Ekström, 070-944 97 94
Projektledare: Anders Strid, 070-944 97 80

Region Syd

Lund:
Kalkstensvägen 5
224 78 Lund
Telefon: 020-50 40 50
Servicechef: Anders Hallbäck, 070 944 98 02
Försäljning Projektledning: Jimmy Svensson, 070-944 98 34
Försäljning Projektledning: Henrik Magnusson, 070-944 97 74

Växjö:
Hammargatan 6
352 46 Växjö
Telefon: 020 50 40 50
Projektledare: Henrik Magnusson, 070-944 97 74
Serviceledare: Kenth Mild, 070-944 98 10

Region Väst

Göteborg, Regionkontor:
c/o Caverion
E A Rosengrens gata 17
421 31 Västra Frölunda
Telefon: 020 50 40 50
Serviceansvarig: Jimmy Hallgren, 070-636 00 45

Region Öst
Distriktschef: Henrik Wolf, 070-532 10 75
Projektchef, projektförsäljning: Peter Grahn, 070-944 97 84
Industrikyla: Peter Westerlund, 070-944 98 85

Västerås:
Slånbärsgatan 8
722 23 Västerås
Telefon: 021 370 50 00
Fax: 021 370 50 90
Serviceledare: Filip Lund, 070-944 97 02

Linköping:
c/o Caverion
Gesällgatan 5
582 77 Linköping
Telefon: 020 50 40 50
Serviceledare: Håkan Karlsson, 070-944 98 80
Projektledare: Ruben Malteby, 070-944 97 90

Örebro:
c/o Caverion
Södra vägen 12
702 27 Örebro
Telefon: 020 50 40 50
Serviceledare: Filip Lund, 070-944 97 02

Stockholm:
Liljeholmsvägen 1
117 61 Stockholm
Telefon: 020 50 40 50
Projektledare: Göran Sundin, 070-944 97 60
Projektledare: Mats Lövgren, 070-944 97 83
Projektledare: Henrik Olehag, 070-944 97 91
Serviceledare: Milad Amsih, 070-944 97 69

Uppsala:
c/o Caverion
Säbygatan 10
753 23 Uppsala
Telefon: 020 50 40 50
Servicechef: Gustav Roos, 070-944 98 48

Karlstad:
c/o Caverion
Sågverksgatan 22
652 21 Karlstad
Telefon: 020 50 40 50
Serviceledare: Karl Pettersson, 070-944 97 51
Projektledare: Michael Blomgren, 070-944 97 29