Vi konstruerar och tillverkar kylsystem och egna aggregat under namnet Huurre ECO

 • Vi har en egen konstruktionsavdelning som hanterar alla typer av kyl- och systemlösningar enligt gällande och kommande regler och miljökrav. 
 • Vi har egna fabriker som bygger Huurre ECO CO2-aggregat, miljövänligt och energisnålt med god driftsekonomi och effektiv värmeåtervinning.
 • Vi har eget styr- och övervakningssystem - Huurre iTop – som garanterar snabbhet, kvalitet och bästa driftresultat.
kyltekniker jobbar

Konstruktion och tillverkning | Huurre ECO Maxi, Midi, Mini

Maximal effekt för alla behov

Huurre eco maxi
 • Effektivt, ”grönt” och energisnålt aggregat som passar alla behov och möter de högsta kraven för miljövänligt kylsystem
 • Komplett – klarar alla uppgifter som kyl, frys, luftkonditionering och fastighetsvärme
 • En enhet ersätter flera separata
 • God driftsekonomi
 • Automationslösningen styr systemet och ger omfattande rapportering

Mångsidigt och effektivt

Huurre eco midi bild.PNG
 • Effektivt och energisnålt aggregatet som passar för många olika verksamheter - butiker, restauranger, caféer och industrianläggningar
 • Hög prestanda och driftsäkerhet
 • Kombinerad för kyl, frys och luftkonditionering
 • Tyst, ljuddämpat aggregat som är lättplacerat tack vare innovativ design
 • God driftsekonomi
 • Automationslösningen styr systemet och ger omfattande rapportering

Huurre Eco Mini

Huurre eco mini
 • Litet, energieffektivt och miljövänligt kylaggregat
 • Perfekt för mindre verksamheter och anläggningar som hotell, restauranger och caféer
 • Låg energiförbrukning och god driftsekonomi
 • Finns för kyl, frys och som värmepump
 • Tyst ljuddämpat aggregat som är lättplacerat tack vare innovativ design
 • Automationslösningen styr systemet och ger omfattande rapportering
 
Huurre heat pump bild.PNG
 • Miljövänligt alternativ för uppvärmning speciellt framtagna för vårt nordiska klimat
 • Matchar kraven som ställs vid miljöklassning och miljöcertifiering av byggnader
 • God prestanda och naturligt köldmedium ger god driftsekonomi, effektiv värmeproduktion och låg energiförbrukning
 • Standardiserade storlekar samt individanpassade modeller med robust konstruktion och låg ljudnivå tack vare speciell montering av kompressorer
 • Servicevänlig och byggd för lång livsläng där utomationslösningen styr systemet och ger omfattande rapportering
huurre eco chiller
 • En och samma leverantör av både ispist och aggregat.
 • Nya miljövänliga anläggningar med CO2 (koldioxid) som köldmedium - låg energiförbrukning och god driftsekonomi.
 • Tyst ljuddämpat aggregat som är lättplacerat tack vare innovativ design.
 • Genom grafik på användarpanelen väljer du färdiga program för träning, vila eller match, ändrar temperaturer, använder funktion för automatisk nedfrysning av ny is med mera.
 • Automationslösningen styr systemet och ger omfattande rapportering
 

Ytterligare tjänster