Kylning i datacenter

Den el som används i datacenter genererar mycket värme, värme som  kan orsaka avbrott i IT-tjänsterna om kylningen inte fungerar. Ett effektivt kylsystem sänker energiförbrukningen i datacentret och förhindrar avbrott på grund av överskottsvärme. Caverion erbjuder flexibla tjänster för kylning i datacenter, serverrum och IT-center.

Vi erbjuder kylningstjänster under datacentrets hela livscykel

  • Planering och expertis
  • Varumärkesoberoende systemleverans
  • Service och underhåll, fjärrövervakning

Alla typer av kylningstjänster för datacenter

Inom Caverion har vi den tekniska kompetens som krävs för att kunna erbjuda alla typer av kylningstjänster för datacenter. Vi kan hjälpa våra kunder att identifiera det system som passar bäst för varje enskilt behov.


Fjärrövervakning dygnet runt

Efter leverans ansvarar vi för underhåll av datacentrets kylsystem. Som kund kan du känna dig trygg med att inställningarna alltid är optimala och energiförbrukningen så låg som möjligt. Tekniska system i datacentret kan anslutas till Caverions dygnetruntöppna system för fjärrövervakning, som ser till att allt fungerar som avsett. Vi övervakar systemens prestanda från kontrollrummet och vidtar nödvändiga åtgärder.

Minska överskottsvärmen och sänk energikostnaderna

En betydande del av den totala energiförbrukningen på ett datacenter kommer från kylningen. Det betyder att kylningen är den energisparåtgärd som har störst potential på ett datacenter. Med rätt val av kylsystem kan datacentret få optimal temperatur, utan risk för alltför stor nedkylning. 

Moderna datahallar har vanligen vattenkylda kablar eller så kallade heta/kalla korridorer mellan raderna med serverrack. Luftkylning, där kall utomhusluft leds in i kylenheter, är en ekologisk lösning som är mycket väl lämpad för datacenter. Kylning genererar överskottsvärme som kan användas för uppvärmning av exempelvis kontorsrum eller trapphus. Den här kylmetoden är utmärkt i det nordiska klimatet där kalluft praktiskt taget är gratis.


Alla tekniska system från samma partner

Vi är inte bara experter på kylsystem utan kan också hantera övriga tekniska system i ett datacenter. Förutom kylningen erbjuder vi HVAC-, el- och automationslösningar. Som kund till oss kan du vara säker på att få en kylningslösning som är integrerad i en fungerande helhet.

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss