Kyla

Rätt valda och underhållna kylsystem är energieffektiva och håller temperaturen stabil oavsett vilka förutsättningarna utomhus är.

Kylrum, kylsystem och kylanläggningar

Våra kyllösningar inkluderar traditionell luftkylning och processkyla för byggnader, industrier och särskilda lokaler som datacenter, kylrum och ishockeyarenor.

Genom att planera och göra en korrekt integrering av kylsystem till andra tekniska processer möjliggör vi besparingar både på investerings- och driftskostnaderna.

Som en fabrikatoberoende partner hjälper vi våra kunder att välja optimala, produktionseffektiva och miljövänliga system och lösningar.

Vi tar hand om lagstadgade skyldigheter på uppdrag av våra kunder, såväl läckagekontroller och årligt underhåll som att leva upp till miljökraven. Vårt nätverk av kyltekniker tar ansvar för kylsystemen under hela livscykeln, från installation till återvinning.

Vi har nödvändiga certifikat och behörigheter för att arbeta enligt gällande myndighetskrav och på ett professionellt sätt.

Caverions kontrollrum möjliggör en centraliserad övervakning och styrning av fastighetstekniska system dygnet runt. Kontrollrummet har ett nära samarbete med kundtjänsts personal som registrerar alla anmälningar från våra kunder.

Intressant? I nyhetsbrevet C-The World får du spaningar och nyheter från branschen
Kyla


Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss