• Bygglogistik
  • Bygglogistik 2

Scandic Sergel Plaza, Stockholm, Sverige

Pressade byggtider, komplexa och trånga arbetsplatser, ofta i tätbebyggda områden med många olika entreprenörer inblandade – det är mer regel än undantag i dagens byggprojekt.

Mitt arbete förenklas tack vare att Caverion tar hand om logistiken för sina egna montörer, Walid Josse, produktionsledare Arcona. 

Tjänsteområden

  • Projektgenomförande

Teknikområden

  • Värme och sanitet
  • Säkerhet och skydd
  • Ventilation och luftbehandling
  • El

Kundsegment

  • Entreprenörer - Byggföretag
  • Entreprenörer

Typ

  • Hotell

Utmaning 

Pressade byggtider, komplexa och trånga arbetsplatser, ofta i tätbebyggda områden med många olika entreprenörer inblandade – det är mer regel än undantag i dagens byggprojekt.

Kvalificerad bygglogistik ger ett effektivt och jämnt materialflöde, anpassat till montage och det unika projektets tidsplan. Då kan yrkesarbetarna fokusera på sitt arbete utan att det går åt onödig tid att för att hämta, eller i värsta fall leta efter, nödvändigt material. En av Caverions medarbetare som är specialiserad på bygglogistik, sköter samordning och planering av materialflödet i alla större projekt i Stockholm med omnejd för Caverions samtliga teknikområden.

´"Som logistikansvarig tittar man på när, var, hur - och ser till att intag, transporter med mera, genomförs på ett säkert sätt. En fungerande logistik bygger på ett tätt samarbete mellan projektledning, logistikansvarig, lagbasar, montörer med flera", säger Hanna Hjort, ansvarig för logistik- och materialplanering, Caverion Inköp.

För att säkra att inbärningen av materialet kommer till rätt våningsplan/ arbetsställe framhåller Hanna vikten av att allt material är rätt uppmärkt.

"Märkningen är central för ett effektivt materialflöde. Då säkrar man att materialet kommer till rätt plats, i rätt tid – och att någon också tar emot det."

Lösning

Brunkebergs torg i Stockholms innerstad är ett nästan övertydligt exempel på en komplex byggarbetsplats. Där pågår flera stora byggen samtidigt; både om- och tillbyggnaden av Gallerian samt renoveringen av hotell Scandic Sergel Plaza där Caverion levererar installationerna av värme & sanitet, ventilation och el inklusive brandlarm. Det är mycket trångt på platsen och materielleveranser begränsas både av att upplagsplatser saknas vid byggarbetsplatserna och att byggherren Arcona bara tillåter större leveranser efter klockan 15.00. Samtidigt rör sig fotgängare och bilar oavbrutet i området, alldeles intill bygget.

"Mer komplex bygglogistik kan det knappast bli och då gäller det verkligen att man har alla processer på plats och att alla inblandade gör rätt saker rätt," säger Hanna Hjort.

Det är Hanna och hennes kollega Marielle Strömberg som ser till att Caverions montörer får ett jämnt flöde av material till arbetsplatsen för att det ska fungera. Till det kommer ett anpassat systemstöd där alla kommande leveranser registreras så att inga leveranser krockar med varandra och att slot-tider kan hållas. Varje vecka anländer det minst 100, och vissa veckor upp mot 300 kollin med material till det underjordiska garage där allt material tas emot. Därifrån transporteras det manuellt upp till det rum där det ska användas. Ramverket säger att det får finnas maximalt en veckas material på byggarbetsplatsen.

"Så det är just in time som gäller", säger Hanna.

Det gör det extra viktigt att materialet är rätt märkt och att leverantörerna också finns med i logistikkedjan. Vid så här komplexa multidisciplinära byggprojekt gäller det inte bara att ha rätt processer på plats, Hanna menar att man också måste vara lyhörd och flexibel under projektets gång.

"För det händer alltid oförutsedda saker på ett bygge."

Walid Josse är produktionsledare på Arcona och ansvarig för hela logistiken i projektet.

"Mitt arbete förenklas tack vare att Caverion tar hand om logistiken för sina egna montörer" säger han.

Veta mer? Se filmen!

Ombyggnaden  omfattar 30 000 m2

Samverkansprojekt där Arcona har totalentreprenaden