• IMG_1085

Riksantikvarieämbetet, Visby, Sverige

Tjänsteområden

  • Tekniskt underhåll

Teknikområden

  • Ventilation och luftbehandling

Kundsegment

  • Offentlig sektor
  • Fastigheter i offentlig sektor

Typ

Utmaning 

I kulturstaden Visby finns Riksantikvarieämbetet. Här finns en verksamhet som hanterar många ömtåliga material och föremål. Detta ställer höga krav på lokaler, teknik och inomhusmiljö vilket i sin tur ställer krav på de entreprenörer som ska anpassa lokalerna. Ofta är det ytterligt viktigt att luftfuktigheten och temperaturen är rätt.

Detta är alltid det första man ifrågasätter när forskningsresultat kommer. Det är då viktigt att installationerna är tillförlitliga säger Mikael Eklund, serviceenheten, Riksantikvarieämbetet.

Lösning

Huset var ett tekniskt avancerat hus redan när det byggdes och här ryms nu bland annat olika laboratorieutrymmen och säkerhetsmiljöer som kräver avancerade anpassningar. Exempelvis finns på Riksantikvarieämbetet ett gästforskarprogram – Kulturvårdslaboratoriet. Lokalerna används då för att studera tavlor, arkeologiska fynd eller andra känsliga föremål. 

I detta sammanhang har Caverion exempelvis gjort anpassningar där vi bland annat installerat avfuktare. Här finns högt ställda krav på fastigheter och miljöer vilket i stor utsträckning i sin tur ställer krav på oss som leverantörer av teknisk service.

Vi har en tät dialog med beställaren. Den här typen av avancerad verksamhet kräver att vi alltid är på tå. I detta uppdrag har vi en beställare som driver utveckling snarare än följer. Miljön utvecklas ständigt, det gör uppdraget intressant för oss, säger Peter Skalberg, Caverion.

Serviceavtal sedan 2007 för alla tekniska installationer

Förebyggande underhåll

Planerat underhåll

Hyresgästanpassningar

Resultat

Förståelse för miljön och ett starkt lösningsfokus är mycket viktigt för både leverantör och beställare. Ett resultat av detta är att vi ofta jobbar nära varandra. Exempelvis har en av Riksantikvarieämbetets  laborationstekniker tillgång till Caverions styrsystem.

Det kan röra allt ifrån säkerhet till väldigt höga krav på vattenkvalitet med både avhärdning och avjonisering, säger Peter Skalberg, ansvarig, Caverion.

Fakta*

Riksantikvarieämbetet är en myndighet i Sverige som ansvarar för kulturarvet och kulturmiljö

Riksantikvarieämbetet finns i Stockholm, Visby och Tumba. Här finns även verksamhet vid besöksmålen Gamla Uppsala museum och Glimmingehus

Fastighetsägare och beställare av serviceavtalet: Nordisk Renting

Slutkund och beställare gällande hyresgästanpassningar: Riksantikvarieämbetet

*Informationen är hämtad från Caverion samt http://www.raa.se/

 

Serviceavtal sedan 2007 för alla tekniska installationer