Melker, Västerås, Sverige

Återbruk och senaste teknik i kostnadseffektiv kombination

Väderstationen styr förskjutningen av temperaturkurvan genom att mäta solinstrålningen, W/m² som varierar kraftigt över året. Med hjälp av dessa värden sänks temperaturen i god tid innan det blir för varmt, berättar Jerry Johansson, servicechef Caverion i Sala. 

Kontorshuset Melker i Västerås var Sveriges första "glashus" när det stod klart 1960. Byggnaden kom att bli vägledande för kontorsbyggen i Sverige under många år och hade många banbrytande tekniska nyheter. Hela byggnaden är uppbyggd av en-metersmoduler och har ett stort inslag av prefabricerade komponenter. Endast ytterväggarna och de bärande pelarna samt trapphusen är fasta, alla innerväggar är flyttbara. Kontoret byggdes för dåvarande Asea som vid tillfället hade en snabb växande konstruktionsverksamhet. Den krävde ett omfattande ritarbete för hand, och husets bredd mellan korridoren och ytterväggarna är därför anpassad till dåtidens modernaste ritningsmöbler. Byggnaden var utrustad med ritningshiss, rörpost och paternosterhiss (hiss med ett system av dörrlösa hisskorgar där man kliver av och på i farten).

Tjänsteområden

  • Tekniskt underhåll
  • Projektgenomförande

Teknikområden

  • Värme och sanitet
  • Ventilation och luftbehandling
  • Kyla
  • Automation

Kundsegment

  • Fastighetsinvesterare och utvecklare

Typ

  • Kontor

Utmaning

Kontorshuset Melker stod klart 1960. Den spektakulära byggnaden i glas och betong hade då många banbrytande tekniska nyheter.

Innan ombyggnaden av klimatstyrningen styrdes värme, kyla och ventilation av tre separata system. Nu finns bara ett överordnat intelligent system som styr alla funktioner. För att hålla kostnaderna nere vid moderniseringen behölls mycket av de gamla installationerna och det var i stort sett bara "hjärnorna" i anläggningen som byttes ut. Caverion har projekterat, installerat och programmerat det nya styrsystemet.

– Vi har bland annat uppdaterat de installerade fyra gateways som tar emot signalerna från de befintliga systemen och installerat en helt ny överordnad hjärna (PLC), varifrån hela anläggningen styrs, berättar Jerry Johansson, servicechef på Caverion i Sala.

Lösning

För att säkra driften har den överordnade PLC:n så kallade redundans, det vill säga det finns två exakt likadana styrdatorer som placerats på olika platser i byggnaden, så att om den ena krånglar tar den andra över.

– Vi har också installerat trådlösa temperaturgivare på varje våningsplan. Informationen från dem förskjuter värmekurvan och höjer eller sänker temperaturen efter behov, säger Jerry Johansson.

I en byggnad med så mycket glas blir det fort varmt när solen skiner. Därför har även en avancerad väderstation installerats på taket. Förutom temperatur, luftfuktighet och vindhastighet mäter den också solinstrålningen, en mycket viktig komponent vid styrningen av klimatet i Melker.

– Väderstationen styr förskjutningen av temperaturkurvan genom att mäta solinstrålningen, W/m² som varierar kraftigt över året. Med hjälp av dessa värden sänks temperaturen i god tid innan det blir för varmt. Väderstationen påverkar temperaturkurvorna mest under vår och höst. Då kan solinstrålningen vara stark men ändå är det kallt ute, säger Jerry.

Tack vare att klimatet nu styrs centralt har risken för att värme och kyla motverkar varandra byggts bort. Byggnaden kyls från fyra kylshuntar på varje våningsplan som förser kontorsutrymmen och serverrum med komfort- och serverkyla. Akuta driftlarm skickas med SMS till jour- och driftpersonal.

Kontorshuset Melker stod klart 1960