• Eldaren uppsala

Eldaren, Uppsala, Sverige

Kort produktionstid, hög standard och låg produktionskostnad. En omöjlig uppgift? Nej, Arcona lyckades lösa ekvationen när de byggde kontorshuset Eldaren i Uppsala för Jernhusens räkning. Caverion gjorde de tekniska installationerna.

Vi gjorde flera strategiska val i ett tidigt skede. Det höll både kostnaderna nere och kortade byggtiden, säger Niklas Karlsson produktionschef på Arcona.

Tjänsteområden

  • Projektledning
  • Projektgenomförande

Teknikområden

  • Värme och sanitet
  • Säkerhet och skydd
  • Ventilation och luftbehandling

Kundsegment

  • Entreprenörer

Typ

Utmaning

Kort produktionstid, hög standard och låg produktionskostnad.

Lösning

Caverion ansvarade för totalentreprenaden för de tekniska installationerna i Eldaren, ventilation, vs, styr och regler samt brandlarm.  Fredrik Lavén var huvudprojektledare på Caverion och berättar att det krävde noggrann planering för att få en jämn materialförsörjning till montörerna.

- Som på många projekt var det trångt och ont om plats för att ställa material på bygget. Det fick dessutom bara transporteras på bestämda slot-tider. Men har man bara ett nära samarbete med sina egna medarbetare, leverantörer och projektledning är det inga problem, säger han.

Niklas Karlsson på Arcona ser bara fördelar med att underentreprenör åtar sig totalentreprenad för sin del i projekten och han är mycket nöjd med Caverions insats och framhåller projektledaren.

- Han höll ihop deras del av projektet på ett mycket kompetent sätt. Även övriga underentreprenörer gjorde ett mycket bra jobb. Tillsammans har vi byggt ett snyggt kontorshus till en låg kvadratmeterkostnad. Kort och gott, ett mycket lyckat projekt, säger Niklas Karlsson.

Fakta

Namnet Eldaren har sin bakgrund i att här lastade ånglok sitt kol en gång i tiden. Istället för ånglok står nu ett modernt kontorshus på platsen. Husets 8900 m² är fördelat på sex våningar med en glänsande aluminiumglasfasad. 

8900 m²

Endast 15 månaders byggtid

Sex våningar