Med varierande efterfrågan och ett flexibelt elnät kan du reducera energikostnader - och utsläpp

Är din fastighet smart? Smarta byggnader har själva koll och kan justera sin energiförbrukning…

Är din fastighet smart? Smarta byggnader har själva koll och kan justera sin energiförbrukning baserat på tillgång och efterfrågan på förnybar energi i energinätet – och det marknadspris som också kopplas till dagsläget. Utveckla din byggnad så att den anpassar sig och därmed minskar kostnader – och klimatpåverkan.

Kontakta oss för mer information

Du kan vara en del i ett smart elnät - fastigheten blir energieffektiv

Balansen mellan utbud och efterfrågan har tidigare varit helt i händerna på utbudssidan. Elföretag ökade eller minskade sin produktion baserat på variationer i efterfrågan.  Dock har ökningen av förnybar energi lett till ökad volatilitet på utbudssidan - tillgången går upp och ner. Här finns stora möjligheter för elkonsumenter. För att underätta behöver vi tåliga och smarta elnät som gör det möjligt att producera och konsumera energi flexibelt - och - i realtid. Läs mer om våra andra tjänster inom energieffektivisering

En smart byggnad anpassar energiförbrukning och lagring automatiskt

Smarta byggnader ökar elnätets flexibilitet - de hjälper till att balansera energiproduktion och belastning. Smarta byggnader kan reducera sin energiförbrukning när tillgången på sol-, vind- eller annan förnybar energi är liten. Smarta byggnader kan också lagra energi i batterier när tillgången är stor och antingen förbruka den senare eller återföra den till elnätet. Systemet för fastighetsförvaltning kommunicerar sedan med elnätet och kontrollerar vilken energinivå fastighetstekniken behöver - med minimal påverkan på användarna. För att ytterligare optimera kan dessa beslut göras via artificiell intelligens (AI).

Maximera fördelarna med demand respons (anpassad efterfrågan)

Vi hjälper dig att beräkna hur flexibel din fastighet kan vara utan att störa  inomhusförhållandena. För att uppnå optimal prestation är det viktigt att prognoser och analytiska modeller regelbundet ses över. Vi kan till exempel optimera din energiförbrukning automatiskt baserat på energipriser och väderprognoser.

Beräkningsmodeller vi använder är baserade på hela Caverions samlade kunskap. Genom att använda Caverions fastighetsförvaltning för att holistiskt kontrollera din byggnad får du ut maximalt med fördelar via demand-respons.

Anpassad efterfrågan kan användas både för el och fjärrvärme. När det gäller fjärrvärme är det i huvudsak fjärrvärmeföretaget som tjänar på demand respons då priset för fjärrvärme är samma oavsett tidpunkt. Utöver att hantera anpassad efterfrågan kan vi också via Caverion BMS begränsa strömtoppar. 

När vi använder el kan energiförbrukningen optimeras så att vi använder mindre el under de tider på dygnet när den kostar som mest. Om fastigheten har energilagring eller annan energiproduktion kan den användas för att minimera energiköp under kostsamma stunder. Du kan sedan enkelt se framsteg och besparingar med Caverion SmartView.

 

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vill du veta mer?

 Kontakta oss