Tekniskt underhåll för rätt beslut där smarta fastigheter lär sig, förebygger och rekommenderar underhåll via data, AI, behov och analys

Ofta är fastighetsunderhåll reaktivt. Teknik lagas eller byts ut när den går sönder eller enligt…

Ofta är fastighetsunderhåll reaktivt. Teknik lagas eller byts ut när den går sönder eller enligt förutbestämd underhållsplan. I smarta byggnader går det att förutse vilket underhåll som behövs för att sedan också kunna rekommendera på förhand. Underhåll på recept så att säga. För detta behöver vi analysera fastighetsdata via vår digitala plattform. EU-direktivet EPBD, om energiförutsättningar i fastigheter, är en stark drivkraft för att förbättra energieffektivitet och att öka fastighetens IQ genom automation.

Dataanalys för minskade driftskostnader och bättre energieffektivitet


Rätt analys vässar beslutsfattandet och bör rymma  många olika datakällor. Dock finns ofta mycket stora datamängder - de behöver hanteras och prioriteras smart för att kunna hjälpa dig hitta den information du verkligen behöver. Analys hjälper dig att kombinera historisk och realtidsinformation för att på så vi förutsäga framtiden, upptäcka mönster och - skapa nya insikter. Detta visualiserar vi via skräddarsydda och intuitiva användargränssnitt i Caverion SmartView.

Insikterna kan hjälpa dig att:

  • Öka intäkterna
  • Hålla nere energi- och driftskostnader
  • Förbättra tillgängligheten på tjänster
  • Skapa bättre inomhusförhållanden
  • Få nöjdare hyresgäster, fastighetsbesökare och andra slutanvändare

Smarta fastigheter kan alltså beskriva, förutspå och rekommendera underhåll. Vad är då skillnaden?  

Descriptive maintenance 

En beskrivning av historiken. Det ger dig information och insikter baserat på tidigare underhållsåtgärder.

Predictive maintenance 

Att kunna förutse var åtgärdsinsatser kommer att behövas är viktigt och kan ske via artificiell intelligens som letar dolda signaler från fastighetstekniken redan innan problemet märks, till exempel genom att följa små förändringar i luftkvaliteten och därefter beräkna när ventilationsfiltret ska bytas ut.

Prescriptive maintenance 

Underhåll på recept. Här går den smarta fastigheten ett steg längre och inte bara förutsäger när underhåll är nödvändigt utan föreslår lösning. Till exempel kan artificiell intelligens föreslå att vi för att spara filter vid vissa tider på dygnet ska sänka fläkthastigheten i vissa utrymmen.

Usage-based maintenance  

Smarta fastigheter har koll på vilka som befinner sig i byggnaden. Underhållet tar hänsyn till den faktiska användningen av lokaler och fastighetsteknik för att avgöra när underhåll krävs. Liknande algoritmer kan också användas för att hantera städning eller andra fastighetsrelaterade tjänster.

Vi planerar gärna tillsammans med dig - vi gör din fastighet smartare!

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Vill du veta mer?

 Kontakta oss