System och telematiklösningar ökar säkerheten på våra vägar och förebygger trängsel

Förbättringar av trafiksäkerheten har gjort EUs vägar till de säkraste i världen. En stor del…

Förbättringar av trafiksäkerheten har gjort EUs vägar till de säkraste i världen. En stor del handlar om telematik, moderna trafikstyrnings- och säkerhetssystem. Dessa system hjälper till att övervaka väginfrastrukturen - vad som händer på våra vägar. Till exempel kan vägarbetare och trafikövervakningskameror tillsammans förmedla information i realtid om trafiktryck. Eller om när vägtemperaturen börjar närma sig fryspunkten så att saltbilen kan rycka ut. 

 

Telematik för trafikstyrning i realtid och förbättrad körupplevelse

Telematikbaserade trafikhanterings- och säkerhetssystem förbättrar beredskapen vid olyckor och speciella omständigheter och gör trafikflödet och kontrollen smidigare. För transportmyndigheter ger telematik information om hur vägen används och i vilken kondition den är - väderförhållanden, störningar och olyckor.

De insamlade uppgifterna kan användas för övervakning och kontroll i realtid, till exempel rapporter om olyckshändelser, trängsel och för trafikledning. Telematik ger också uppdaterad information om vägnätets underhållsbehov.

Trafiksäkerhetssystem minskar olyckor

Hållbara lösningar som reglerar utomhusbelysning

Ditt val av belysningssystem har en betydande inverkan på miljön. I stället för belysning som alltid är på bör tänka till och välja smarta lösningar som är kostnadseffektiva, miljövänliga och tar hänsyn till användarna -  samtidigt.

Marknaden för lösningar som styr utomhusbelysning har ökat snabbt och alternativen har blivit mer mångsidiga och energieffektiva. Caverion tillhandahåller den senaste tekniken för gatu-, väg- och utomhusbelysning.

Hållbar utomhusbelysning.jpg

Fördelar med ett modernt smart parkeringssystem

  • Tydlig vägledning för förare: skyltar, ultraljudssensorer, information om tillgängliga och reserverade parkeringsplatser
  • Användargränssnitt för enkel hantering: historik, bokningar, rating, parkeringstider
  • Integration i systemet för fastighetsautomation exempelvis automatisk belysning och ventilationskontroll efter nyttjandegrad.

Nyckelfärdiga telematik- och trafiklösningar i hela Europa

Vi planerar och implementerar mångsidiga trafikstyrnings- och parkeringssystem samt telematik för vägar, tunnlar och olika parkeringsplatser i många europeiska länder. Vi kan hjälpa dig genom varje steg på vägen: i konstruktionsfasen, vid implementering och programmering - på nyckelfärdig basis.

  • Värme- sanitets, ventilations- och elarbeten  i vägtunnlar
  • Sprinklerlösningar, rökutsug och luftkvalitetsmätningar i tunnlar, telematikrådgivning
  • Genomgripande leverans från design till genomförande och underhåll
  • Livscykeltjänster
  • Tekniskt underhåll

Sömlöst samarbete med olika samarbetspartners och våra egna utvecklingsprojekt ser till att vi ligger i framkant av utvecklingen inom design och installation av moderna trafikstyrnings- och parkeringssystem.

Caverion i stort krävande telematikprojekt i Finland.jpg

Caverion i de största och mest krävande vägprojekten

Ett exempel på våra telematik- och automatiseringsprojekt är Kehä I (Ring I) och Mestarintunneli (tunnel) i huvudstadsregionen Helsingfors i Finland. Kehä I är den mest trafikerade motorvägen i Finland och ett trafiknav med 80 000–85 000 bilar på vägen dagligen. Mestarintunneli är en 530 meter lång tunnel som består av två fyrfiliga parallella tunnlar, som är förbundna med säkerhetstunnlar.

Ett annat exempel på vår kunskap inom telematik är ett upprustningsprojekt i Österrike där byggentreprenören ASFINAG valde Caverion för motorvägen S1 mellan Vösendorf och Schwechat i Wien.

Projektet omfattar modernisering av elsystemet i två tunnlar, tunneln Vösendorf (cirka 880 meter) och tunneln Rannersdorf (cirka 1880 meter), flera kortare tunnlar (Hennersdorf, Rustenfeld, Schwechat), säkerhetsgångar samt tolv pumpstationer. Dessutom kommer vi att modernisera fjärrcentralen för tunnelövervakning.

Kontakta oss så att vi kan diskutera dina behov och mål tillsammans.

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vill du veta mer?

 Kontakta oss