Caverion BMS (Building Management System) - för optimal fastighetsförvaltning

Har du koll på hur energieffektiva dina fastigheter är? Har du rätt underlag för att kunna svara på…

Har du koll på hur energieffektiva dina fastigheter är? Har du rätt underlag för att kunna svara på frågan? För det behöver du data. Kort sagt, har du vad du behöver för att kunna skapa en tydlig bild av hur det går för dina fastigheter?

Kontakta oss för mer information

 

Caverions system för fastighetsförvaltning (BMS) hjälper dig kontrollera och övervaka din byggnad

En modern fastighet är fylld av tekniska system: från kyla och ventilation till belysning och AV-system. Hur effektiv din byggnad är är beroende av hur väl dessa tekniska system fungerar tillsammans.

Caverions system för fastighetsförvaltning  (BMS) kontrollerar byggnadens teknologi för alla områden och funktioner. Det integrerar separata tekniska system, samlar in information och automatiserar styrning, vilket säkrar byggnadens framtida värde. På så vis är ett BMS ryggraden i en smart, energieffektiv och användarvänlig byggnad.  Ett BMS är som kroppens hjärna och blodomlopp: en modern byggnad klarar sig inte utan!

Att eftersträva för ett framtidssäkrat BMS:

 1.  Flexibilitet, riskminimering och kostnadseffektivitet
  • Öppna gränssnitt och kommunikationsprotokoll
  • Skalbart, modulärt och anpassningsbart
  • Anpassningsbara, modulära kataloger för säker, enhetlig och riskfri leverans
  • Konkurrenskraftig kostnad
 2. Tydlighet och transparens
  • Ett användarvänligt gränssnitt (likt Caverion SmartView) som visar de KPI-er som verkligen betyder något och larm när en insats behövs
  • Förutsägbarhet och proaktivitet via AI och analys
 3. Konsekvens för ett fullödigt livscykelperspektiv
  • Pålitlighet genom övervakning och kontroll
  • Lätt att integrera, funktionellt genom hela livscykeln
  • Optimal livslängd via högkvalitativa komponenter och lokal hantering
  • Mjukvaruuppdateringar garanterar informationssäkerheten

Välj ditt BMS noggrant för en smart byggnad

Genom att välja Caverions BMS kan du länka din smarta byggnad till den omgivande staden. Med Caverion BMS kan du flexibelt styra dina system och anpassa dig efter tillgång och efterfrågan i nätet.

Vi kan smarta fastigheter. Och, tillhörande regelverk. Vi utvecklar våra egna fastighetsförvaltningssystem flexibelt och anpassningsbart för att uppfylla alla nuvarande och framtida krav i både Europaparlamentets och Europarådets direktiv för energiprestanda i fastigheter (EPBD) men också nationella regleringar.

Så var noga när du väljer ditt BMS. Caverions system gör så att din byggnad skapar värde - nu och i framtiden.

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vill du veta mer?

 Kontakta oss