Laddstationer för fordon - installation och underhåll

Marknaden för alternativa fordonsbränslen har stadigt vuxit. För att bygga den nödvändiga…

Marknaden för alternativa fordonsbränslen har stadigt vuxit. För att bygga den nödvändiga infrastrukturen för elektriska fordon installeras nu tusentals laddstationer i våra städer varje dag. Med ett snabbt ökande antal elfordon kommer de som använder dina fastigheter sannolikt förvänta sig laddstationer - vi hjälper dig att få din laddstation klar snabbt.

 

Kontakta oss

Förutom en allmänt växande efterfrågan driver också regelverk på ökat antal laddningsstationer. EPBD - det vill säga EUs energidirektiv för fastigheter fastställer minimikrav för hur antal laddstationer for elfordon i byggnader. 

Vi vet hur man installerar

Installation och underhåll av laddstationer kräver både teknisk kunskap och rätt erfarenhet. Vi hjälper dig genom hela processen - från tidig planering, koordinering med leverantörer samt uppgradering av elförsörjningen. Du får en färdig lösning som passar dina behov. Eftersom vi vet vad vi gör får du ett optimalt samarbete där vi också ser till att samanlänka uppdraget korrekt gentemot elnät och infrastruktur.

Elbil som laddar.jpg

De senaste 50 åren har CO2-utsläppen ökad dramatiskt. Inom vår bransch kan vi bidra avsevärt till att bekämpa klimatkrisen och vi bygger upp våra tjänster i enlighet med detta. Genom att göra våra omgivningar smarta och hållbara underlättar vi för människor och företag att producrea och må bra - utan att förstöra för framtida generationer. E-mobility är en viktig del av smarta och hållbara städer och ligger i linje med vårt fokus på hållbarhet och smart teknik.

Kontakta oss

Ytterligare tjänster