Laddstationer för fordon - installation och underhåll

Marknaden för icke-fossil drift av bilar växer. För att bygga den nödvändiga infrastrukturen för…

Marknaden för icke-fossil drift av bilar växer. För att bygga den nödvändiga infrastrukturen för elfordon installeras nu tusentals laddstationer i våra städer varje dag. Med ett snabbt ökande antal elbilar kommer de som använder dina fastigheter sannolikt förvänta sig laddstationer - vi hjälper dig att få din laddinfrastruktur färdig snabbt.

 

Kontakta oss

Förutom en efterfrågan som kraftigt växer, driver också regelverk på kraven att öka antalet laddningsstationer. EPBD - det vill säga  EUs energidirektiv för fastigheter fastställer minimikrav för hur många laddpunkter det ska finnas för elfordon i en byggnad.

Vi vet hur man installerar laddstolpar

Installation och underhåll när det gäller laddstationer kräver både teknisk kunskap och rätt erfarenhet. Vi hjälper dig genom hela processen - från tidig planering, koordinering med leverantörer samt uppgradering av elförsörjningen. Du får en färdig lösning som passar dina behov. Eftersom vi vet vad vi gör får du ett optimalt samarbete där vi också ser till att integrera smidigt och korrekt till elnät och infrastruktur.

Elbil som laddar.jpg

De senaste femtio åren har CO2-utsläppen ökad dramatiskt. Inom vår bransch kan vi bidra avsevärt till att bekämpa klimatkrisen och vi bygger upp våra tjänster i enlighet med detta. Genom att göra våra omgivningar smarta och hållbara underlättar vi för människor och företag att vara produktiva och att må bra - utan att förstöra för framtida generationer. Laddlösningar och e-mobility är en viktig del av smarta och hållbara städer och ligger i linje med vårt fokus på hållbarhet och smart teknik.

Läs mer om våra andra tjänster inom digitalisering och modernisering. 

Kontakta oss
 

Ytterligare tjänster

 

Vi hjälper våra kunder all lyckas