Solceller minskar dina klimatavtryck - och dina kostnader

Investerare, hyresgäster, fastighetsanvändare, lagstiftare och myndigheter - alla kräver vi i allt…

Investerare, hyresgäster, fastighetsanvändare, lagstiftare och myndigheter - alla kräver vi i allt högre utsträckning hållbara lösningar - och därmed hållbara fastigheter. Ett snabbt och viktigt sätt att reducera CO2-utsläpp är att gå över till förnybara energikällor. Vi vänder näsan mot solen.

 

Skaffa grön energi - gör din fastighet självförsörjande och hållbar

Med solpaneler kan du generera din egen energi. Även om paneler kräver en investering, är det mödan värt. Solceller reducerar den mängd energi som köps från elnätet, dina totala energikostnader minskar och så också dina koldioxidavtryck. Du kan till tjäna på insatsen genom att sälja ditt energiöverskott tillbaka till elnätet.

Så kommer du igång med solkraft: en modullösning för din fastighet

Vi hjälper dig att hitta den optimala lösningen för dina fastigheter. Detta inkluderar att volymanpassa dina solkraftslösningar till dina specifika behov, med hänsyn till systemets livscykelkostnad.

Vi rekommenderar också hur du kan integrera andra tjänster, som system för fastighetsförvaltning, distanstjänster och hur du ansluter dig till elnätet och blir en del av tillgången och efterfrågan på energi.

Oavsett hur stora fastigheter du har - ett stort bestånd eller en liten byggnad - solpaneler är till nytta för alla, från offentliga byggnader och affärsfastigheter till jordbruk. Panelerna kan anpassas till alla takstorlekar, väggar och till och för garageportars. Solcellsenergi är särskilt effektiv för stora fastigheter, som industrianläggningar som både har utrymme för stora solcellsanläggningar men också har en avsevärd elförbrukning.

Kontakta oss för offert utefter de behov som finns för just din anläggning. Vi hjälper dig med installation och underhåll - för en hållbar framtid. 

Andra tjänster som kan vara intressanta