Konstruktion och tillverkning

Vi konstruerar och tillverkar kylsystem och egna aggregat under namnet Huurre ECO

 • Vi har en egen konstruktionsavdelning som hanterar alla typer av kyl- och systemlösningar enligt gällande och kommande regler och miljökrav. 
 • Vi har egna fabriker som bygger Huurre ECO CO2-aggregat, miljövänligt och energisnålt med god driftsekonomi och effektiv värmeåtervinning.
 • Vi har eget styr- och övervakningssystem - Huurre iTop – som garanterar snabbhet, kvalitet och bästa driftresultat.
kyltekniker jobbar

Konstruktion och tillverkning | Huurre ECO Maxi, Midi, Mini

Maximal effekt för alla behov

Huurre eco maxi
 • Effektivt, ”grönt” och energisnålt aggregat som passar alla behov och möter de högsta kraven för miljövänligt kylsystem
 • Komplett – klarar alla uppgifter som kyl, frys, luftkonditionering och fastighetsvärme
 • En enhet ersätter flera separata
 • God driftsekonomi
 • Automationslösningen styr systemet och ger omfattande rapportering

Mångsidigt och effektivt

Huurre eco midi bild.PNG
 • Effektivt och energisnålt aggregatet som passar för många olika verksamheter - butiker, restauranger, caféer och industrianläggningar
 • Hög prestanda och driftsäkerhet
 • Kombinerad för kyl, frys och luftkonditionering
 • Tyst, ljuddämpat aggregat som är lättplacerat tack vare innovativ design
 • God driftsekonomi
 • Automationslösningen styr systemet och ger omfattande rapportering

Huurre Eco Mini

Huurre eco mini
 • Litet, energieffektivt och miljövänligt kylaggregat
 • Perfekt för mindre verksamheter och anläggningar som hotell, restauranger och caféer
 • Låg energiförbrukning och god driftsekonomi
 • Finns för kyl, frys och som värmepump
 • Tyst ljuddämpat aggregat som är lättplacerat tack vare innovativ design
 • Automationslösningen styr systemet och ger omfattande rapportering
 
Huurre heat pump bild.PNG
 • Miljövänligt alternativ för uppvärmning speciellt framtagna för vårt nordiska klimat
 • Matchar kraven som ställs vid miljöklassning och miljöcertifiering av byggnader
 • God prestanda och naturligt köldmedium ger god driftsekonomi, effektiv värmeproduktion och låg energiförbrukning
 • Standardiserade storlekar samt individanpassade modeller med robust konstruktion och låg ljudnivå tack vare speciell montering av kompressorer
 • Servicevänlig och byggd för lång livsläng där utomationslösningen styr systemet och ger omfattande rapportering
huurre eco chiller
 • En och samma leverantör av både ispist och aggregat.
 • Nya miljövänliga anläggningar med CO2 (koldioxid) som köldmedium - låg energiförbrukning och god driftsekonomi.
 • Tyst ljuddämpat aggregat som är lättplacerat tack vare innovativ design.
 • Genom grafik på användarpanelen väljer du färdiga program för träning, vila eller match, ändrar temperaturer, använder funktion för automatisk nedfrysning av ny is med mera.
 • Automationslösningen styr systemet och ger omfattande rapportering
konståkare

Is eller värme? Skapa naturligt inomhus

 

Kylautomation, drift och service

iTOP | Ett komplett övervakningssystem för sömlös, trygg styrning

Här kommer du till iTops inloggningssida

iTop är Huurres industriella internetplattform för automation både i kylsystem
och för värmeåtervinning. iTop är användarvänligt, anpassningsbart och molnbaserat och i dag har vi många nöjda iTOP-användare.

 • Kyllager
 • Industrier
 • Kommersiella fastigheter
 • Dagligvaruhandel
 • Medicinsk verksamhet
 • Isbanor

Så funkar det

1. Övervaka
Temperaturerna övervakas dygnet runt. Möjliga avvikelser rapporteras och åtgärder föreslås.

2. Förutse
När temperaturavvikelser upptäcks minskas, eller elimineras helt, produktions-
bortfall. Med fjärrövervakning  planeras underhåll in dagtid.

3. Rapportera
Du får tydliga rapporter direkt till din digitala skärm. 
Dettar regelbundet och automatiskt.

4. Varna
Du får snabba reaktioner på fel och systemet skickar larm på det sätt som bäst passar dig.


 

iTOP, automationssystemet, är skalbart

Remote center kompletterar iTop och du får hjälp att 

 • Bemanna för att övervaka larm, energiförbrukning, driftstopp med mera dygnet runt året runt.
 • Vi har flera olika tjänstepaket för att passa alla behov.
 • Du får för din utrustning unika temperatur- och energirapporter, fjärrstyrning inklusive åtgärder, felsökningar samt energioptimeringar.
itop automationssystem
 

Vi sköter ditt service och underhåll | Du behöver bara ett nummer, vi sköter resten

Vi erbjuder omfattande underhåll och reparation av kylutrustning. Vi är alltid tillgängliga 24/7 i hela landet och kan serva alla typer av kylutrustning oavsett märke. Din anläggning ska alltid fungera så optimalt och kostnadseffektivt som möjligt. Och du får hjälp med den årliga rapporteringen som du är skyldig att lämna myndigheterna.

Vårt fullt ut digitala uppföljningssystem och våra teknikers mobila rapportering ger dig snabb och kostnadseffektiv service, samt heltäckande rapportering.
Vi finns på 80 kontor över hela Sverige, har omfattande erfarenhet inom kylindustrin, underhåller- och reparerar alla märken inom kyla och alla köldmedier och har lång erfarenhet av krävande CO 2 –system.

 

Energikonsulttjänster kyla

Energikonsulttjänster och inspektion

 • Energiinspektion är ett helhetskoncept med inspektion, utredning, beräkningar, ombyggnad och uppföljning.
 • Vi inventerar systemuppbyggnad, enskild utrustning eller hela fastighetens system. Vi går igenom energikostnader och föreslår energibesparande åtgärder som minskar driftskostnader och underhållskostnader och vi utför själva ombyggnaderna med fasta priser på totalentreprenad. Därefter utvärderar vi och skickar löpande  besparingsrapporter som visar resultaten.  
energikonsulttjänster