Kvalitet och miljöarbete

Att respektera naturen, kulturer och livsmiljöer är en integrerad del av Caverions grundläggande uppgift - ett företag som skapar, utvecklar och bibehåller en bra livsmiljö. Vi utvecklar energieffektivitet och beaktar livscykelperspektivet i våra lösningar och tjänster samt i våra kunders processer. 

  • Vi utvecklar teknik där vi minskar energiförbrukningen i byggnader.
  • Vi samarbetar med utvalda leverantörer i flertalet nya energibesparande projekt.
  • Vårt engagemang är lika viktigt för kunder inom industrin som för privatkunder.
  • Vi har uppsatta mål för att minimera miljöpåverkan från våra fordon.
  • Vårt "Bästa-val"-sortiment bidrar till ett naturligt miljöval i det dagliga arbetet.
  • Våra väl utvecklade processer bidrar till att uppnå rätt kvalitet i vårt arbete för att få nöjda kunder.

Se även Miljöpolicy Caverion Sverige 

 

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss