Miljö och klimat

Klimatförändringarna är mer aktuellt än någonsin tidigare. Rapporten från The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kräver att den globala uppvärmningen minskar med 1.5 grader. Det finns mycket fastighetssektorn kan göra för att mildra effekterna av klimatförändringarna.

~30% av människans koldioxidavtryck kommer från fastigheter.
40% av all energi i EU används i byggnader
20% av alla CO2 utsläpp kan minskas genom digitalisering

Miljörisker

Caverions verksamhet innebär ingen påtaglig miljörisk. Caverions verksamhet har låg energiintensitet. Avfall som genererar och kemikalier som används i Caverions verksamhet återvinns eller kasseras enligt gällande regelverk. Till största del är miljöpåverkan från Caverions verksamhet relaterad till ljud eller damm. Caverion följer gällande lagstiftning för miljön.

Elbil caverion

 

 

Heltäckande energitjänster 


Baserat på djup kunskap om fastigheter och avancerad fastighetsteknik, kan Caverions experter bistå kunderna i att nå sina ekonomiska mål och miljömål.

Med individuellt anpassade lösningar kan våra kunder minska sina byggnaders klimatpåverkan utan att kompromissa med inomhusklimatet. Energieffektivitet tas med i beräkningen redan i designfasen. Vi väger miljöpåverkan och energieffektivitet för fastigheterna redan från början och utvärderar effekterna av de tekniklösningarna för hela livscykeln.

Energy management

Skräddarsydd tjänst för uppföljning och optimering av energianvändningen och inomhusklimatet genom hela fastighetens livscykel.

Energy perfomance contracting (EPC)

Förbättra byggnaders prestanda genom justering och modernisering av fastighetstekniken. Till exempel, värme, ventilation och luftkonditionering, för att minska energianvändningen och utsläppen med garanterade besparingar.

Förnybar energi

Rådgivande tjänster och projekt för förnybara energilösningar, som solenergi och avancerad systemintegration.

Energirevisioner och certifikat

Överblick av den nuvarande situationen, förbättringspotential och åtgärdsplan, genomförande av lagstadgade krav.

 

Klimatpåverkan


Under 2019 genomförde Caverion en upphandling för förnyande av fordonsflottan. Miljöpåverkan var ett av fokusområdena. Redan idag används ett växande antal gas-, hybrid-, och elbilar. Caverion följer löpande den tekniska utvecklingen och är öppna för att ytterligare öka antalet miljövänliga bilar. Caverion arbetar på en bilpolicy på groupnivå och utsläppsgränser som lever upp till kraven på den nya och förbättrade Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en standard som mäter fordonsutsläpp.

Effektiv ruttplanering och ekonomiskt körsätt är viktiga för Caverion. Under 2019 låg fokus återigen på att reducera antalet materialhämtningar vilket reducerar körsträcka och utsläpp. CO2 utsläppen från Caverions serviceflotta fortsatte att minska till en nivå av 16 200 tCO2 (2018: 18 400 tCO2). En stort minskning i scope 2 CO2 utsläpp beror på avyttringen av Caverions anläggning i Ylivieska i Finland, som sedan 2019 inte längre är en del av Caverion.

Caverion Scope 1-2 CO2 emissions