Miljö och klimat

Vårt fotavtryck

Utsläppen från vår egen verksamhet (Scope 1-2) är ganska måttliga eftersom vår verksamhet är inriktad på installation och tjänster snarare än fysisk produkttillverkning. År 2021 var koldioxidutsläppen från vår servicefordonsflotta återigen större än utsläppen från våra anläggningar.

Scope 3-utsläpp granskade för första gången

År 2021 genomförde vi för första gången en omfattande undersökning och uppskattning av Scope 3-utsläpp. Vi strävar efter att vara föregångare i vår bransch när det gäller arbete med koldioxidavtryck och handavtryck. Därför tar vi en utmanande men beslutsam väg när vi beräknar Scope 3-utsläpp. Vi strävar efter att förbättra noggrannheten i koldioxidberäkningarna och att kunna jämföra dem från år till år.

Vårt handavtryck

Eftersom hållbarhetsbehoven växer snabbt är vi väl positionerade för att bidra till att skapa en hållbar och digital framtid för våra kunder och hela samhället. Vi erbjuder expertrådgivning under hela livscykeln för byggnader, infrastruktur och industrianläggningar och processer. Vårt fokus ligger på att leverera långvariga fördelar genom att sammanföra människor, teknik och data.

Vår tillväxt inom hållbara smarta lösningar stöds av det gemensamma behovet av att bekämpa klimatförändringarna och andra megatrender, såsom den ökande digitaliseringen och urbaniseringen. Vi förbättrar och utökar kontinuerligt vårt utbud av smart teknik och digitala lösningar för att öka kundvärdet och vårt handavtryck.

År 2021 var vårt handavtryck redan dubbelt så stort som vårt fotavtryck.

Med vårt fokus på livscykelhantering och smarta och hållbara lösningar och tjänster hjälper Caverion kunderna att uppnå betydande energibesparingar och därmed mildra klimatförändringarna.

En miljövänlig leveranskedja och partners är viktiga för Caverion. År 2021 var 92 % av Caverions verksamhet miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Miljörisker

Caverions egen verksamhet är inte särskilt energiintensiv och därför är riskerna i samband med ökad energiförbrukning måttliga. Avfall som genereras och kemikalier som används i Caverions verksamhet återvinns och hanteras i enlighet med lagstadgade krav. Miljöpåverkan från Caverions verksamhet är till största delen relaterad till lokalt buller eller damm. Caverion följer kontinuerligt förändringar i miljölagstiftningen inom EU och i andra verksamhetsländer. Caverion håller på att påbörja en mer djupgående analys av vår påverkan på den globala biologiska mångfalden.

Elbil caverion
Caverion Scope 1-2 CO2 emissions