Vi värnar om alla våra medarbetares säkerhet, hälsa och välbefinnande. En trygg och hälsosam arbetsgemenskap skapas tillsammans: vi utmanar alla våra medarbetare att bära sitt eget ansvar för arbetssäkerhet och välbefinnande varje dag.

Fortsatt stark utveckling inom arbetssäkerhet

Vi är bland de bästa aktörerna inom vårt område när det gäller säkerhet. Vår olycksfrekvens, LTIFR, var rekordlåg, på 4,0 (4,2).  Vi fortsätter att utveckla våra arbetssätt och vårt långsiktiga mål är att komma så nära noll som möjligt.

Varje anställd på Caverion har rätt och ansvar att utföra sitt arbete i en säker och hälsosam miljö – vårt uppdrag är att garantera en säker arbetsmiljö och arbetssätt och leda ett proaktivt säkerhetsarbete. Under de senaste åren har vår kultur för arbetssäkerhet tagit stora steg framåt. Som ett resultat av vårt systematiska tillvägagångssätt ägnas mer och mer uppmärksamhet åt frågor som förbättrar arbetssäkerheten. Vi strävar efter att förstå till exempel grundorsaken till varje olycka och lägger mer tid på att undersöka den. Vi utvecklar sedan relevanta åtgärder för att förebygga liknande olycksorsaker i framtiden.

Stöd på arbetsplatsen

Vi erbjuder ett brett utbud av stöd och olika verktyg för våra medarbetares välbefinnande. Vi arbetar i nära samarbete med företagshälsovården, tar hänsyn till hälsorisker och stödjer individens välbefinnande, bland annat genom att hantera arbetsbördan och möjlighet att återgå till arbetet genom olika initiativ.

För oss är det viktigt att våra medarbetare mår bra, motiveras och trivs med sitt jobb. Caverion Map of Wellbeing vägleder våra handlingar.

Caverion LTIFR 2014-2019