Hälsa och säkerhet

Vårt mest grundläggande ansvar som arbetsgivare är säkerheten för alla som arbetar för oss. Här gör vi ingen skillnad mellan våra medarbetare, underentreprenörer eller våra leverantörers medarbetare.

Caverions ledning och alla medarbetare är engagerade i att efterleva och utveckla säkerhetsregler. Ett felfritt säkerhetsfacit är en konkurrensfördel och ett tecken på kvalitén i Caverions verksamhet. Vårt mål är att alla medarbetare har tillräckliga verktyg för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt och att de ser säkerhets som sitt personliga ansvar.

En säker arbetsmiljö skapas i samarbete med våra kunder och partners. Vi kräver strikt efterlevnad med våra säkerhetsinstruktioner. Det gäller även alla våra medarbetare, underentreprenörer och partners. Därutöver, kräver vi att alla våra medarbetare använder rätt skyddsutrustning på alla site:er.

 

Fokus på proaktivt säkerhetsarbete

Vårt mål är att bli en olycksfri arbetsplats. Vi fokuserar på förebyggande säkerhetsarbete: säkerhet börjar med rätt attityder, riskbedömning och rapportering av säkerhetsobservationer. 

Vi hindrar arbetsplatsolyckor genom att till exempel:

  • Erbjuda arbetsrelaterad, generell och jobbspecifik säkerhetsträning
  • Genomföra regelbundna säkerhetsrevisioner och inspektioner
  • Uppmuntra våra medarbetare att rapportera säkerhetsobservationer och hantera risker innan de påbörjar arbetet
  • Utveckla verktyg och arbetssätt för ergonomiskt arbete
  • Våra chefer och ledare genomför säkerhetsrundor och säkerhetsmöten på site:erna
Caverion LTIFR 2014-2019