Leverantörer

Leveranskedjan spelar en viktig roll för att minska vårt fotavtryck

Leverantörer spelar en viktig roll i Caverions leveranskedja, eftersom de flesta av de tekniska system och lösningar som designats och installerats av Caverion inkluderar komponenter, material eller tjänster som köpts från leverantörer.

Med kontinuerlig konsolidering av inköp till utvalda leverantörer har vi ytterligare minskat antalet leverantörer och förbättrat vår hävstångseffekt på leverantörsbasen under 2021.
Under 2021 drabbades marknaden av stigande materialpriser samt brist och förseningar av vissa leveranser per region. Detta betonade ännu mer betydelsen av en aktiv hantering av leveranskedjan och ett effektivt internt samarbete. Trots den utmanande marknadssituationen lyckades vi optimera leveranskedjan och hantera prissättningen.

Utnyttja leverantörsbasen optimalt

Stordriftsfördelar uppnås genom att utnyttja bästa praxis inom hela koncernen och genom att köpa från de bästa leverantörerna över hela vårt geografiska område och följa gemensamma förfaranden. Vi har flera gemensamma leverantörer som tillgodoser efterfrågan i alla våra verksamhetsländer, men en stor del av inköpen görs lokalt i våra verksamhetsländer med hjälp av utvalda leverantörer. Vi värdesätter att våra leverantörer är nära belägna och att de kan reagera snabbt på förändrade affärsbehov. Därför finns majoriteten av våra leverantörer i våra verksamhetsländer. Under 2021 visade leverantörernas närhet och det starka samarbetet med dem återigen sitt värde för att hantera den utmanande marknadssituationen.

Uppförandekod för leverantörer

En separat uppförandekod för leverantörer används tillsammans med våra partners, leverantörer, underleverantörer och andra affärspartners. Under 2021 fortsatte vi implementeringen av vår uppförandekod för leverantörer. I slutet av 2021 omfattades 66 % av vår inköpsvolym av uppförandekoden för leverantörer, vilket innebär en förbättring med 3 procentenheter jämfört med situationen i slutet av 2020. Ökningen beror på ett konsekvent arbete inom våra divisioner.

Enligt uppförandekoden för leverantörer ska leverantörer, underleverantörer och andra affärspartners

  • Respektera de mänskliga rättigheterna till följd av internationella fördrag, särskilt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
  • Följa grundläggande konventioner enligt Internationella arbetsorganisationens definition
  • Kontrollera att de egna leverantörerna uppfyller kraven eller överträffar kraven i Caverions uppförandekod för leverantörer