Energirenovering av samhällsbyggnader - från EPC till EnPC

 

Vad är EPC och EnPC (Avtal om enrgiprestanda)?

EnPC är en utveckling av EPC, Energy Performance Contracting och används av långsiktiga fastighetsägare som vill genomföra energirenoveringsprojekt i nära samverkan med entreprenören.

EnPC genomförs utifrån en helhetsanalys av fastighetsbeståndets energibesparande åtgärder. Detta i sin tur  möjliggör ett projektgenomförande i högt tempo som skapar stora årliga besparingar.

Läs om kommunen som energirenoverade

 

Teacher_565.jpg

EnPC och EED (Energy Efficiency Directive)

Energianvändning och energieffektivisering är en viktig samhällsfråga – samtidigt ökar kraven på dagens fastighetsägare att förbättra byggnadernas prestanda.
EED är ett EU direktiv som kommer att bli lagkrav i Sverige under 2025. Direktivet ställer bland annat nya hårdare krav på energieffektivisering av offentliga byggnader och även på energirenovering. I direktivet rekommenderas EnPC vid upprepade tillfällen som lämplig modell för att komma i mål med energieffektiviserings- och energirenoveringskraven.

Söderhamns kommun sparar 14 miljoner kronor per år

Caverions försäljningsansvarige för energitjänster, Håkan Olsson, samtalade under Nordbygg om ett lyckat projekt i Söderhamns kommun, som i nuläget sparar 14 miljoner kronor per år. Per Dahlstrand, projektledare från kommunen, berättade om sin syn på dylika EnPC-projekt och gav konkreta tips. 

Läs mer om EnPC-projekt

 

Spara energi och sänk kostnaderna för drift och underhåll

I dagens moderna EnPC-projekt har vi tagit Energy Performance Contracting till en helt ny nivå där vi ser till alla fastigheternas behov i hela beståndet - parallellt.

Vi öppnar dörren tillsammans och hjälper er att realisera garanterade energibesparingar och ger er ett mer enhetligt och planerat sätt att arbeta med drift och underhåll med lägre totala kostnader. Energieffektivisering i hela beståndet. 

Läs mer om hur ett modernt EnPC-projekt funkar idag

 

Investera vår gemensamma tid i era fastigheter – när resultaten räknas

ETT (1) större projekt innebär endast EN (1) upphandling där allt får plats.  

Vi jobbar tillsammans med er och med konkreta kraftfulla resultat. Se och hör vad Södermans och Nordanstigs kommun säger och tycker om deras projekt där de berättar om några av alla de mervärden som ett modernt EnPC projekt ger. 


Vi som hjälper dig inom energieffektivisering och hållbarhet

 
Sven  Ericsson
Sven Ericsson
Affärsutvecklare Energi & Hållbarhet
 
Håkan  Olsson
Håkan Olsson
Säljchef Energi & Hållbarhet
 

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vi hjälper våra kunder att lyckas