Från EPC till EnPC - storskalig energirenovering i beståndet

 
 

Vad är energieffektivisering?

Energianvändning och energieffektivisering är en viktig samhällsfråga – samtidigt ökar kraven på dagens fastighetsägare att förbättra byggnadernas prestanda.

EnPC hjälper till att grundligt renovera byggnader och skapa det investeringskapital som annars helt enkelt inte finns.

Det som krävs är ett snabbt genomförande av energi- och underhållsåtgärder och ett nära samarbete mellan fastighetsägare och entreprenör.

Teacher_565.jpg
 

Vad är EPC och EnPC?

EnPC är det nya namnet för det vi tidigare kallade EPC, Energy Performance Contracting. EnPC används idag som en modell för att renovera fastigheter genom att ta ett helhetsgrepp på eftersatt underhåll, öka tekniknivån och samtidigt snabbt minska mängden använd energi.

Det är ett avtal där beställaren ålägger leverantören att genom en besparingsgaranti uppnå en överenskommen energiprestanda och där parterna i nära samverkan gemensamt strävar efter att nå detta mål.

 

Spara energi och sänk kostnaderna för drift och underhåll

I dagens moderna EnPC projekt har vi tagit Energy Performance Contracting till en helt ny nivå där vi ser till alla fastigheternas behov i hela beståndet - parallellt.

Vi öppnar dörren tillsammans och hjälper er att realisera garanterade besparingar i energi och ger er ett mer enhetligt och planerat sätt att arbeta med drift och underhåll med lägre totala kostnader. 

Läs mer om hur ett modernt EnPC projekt funkar idag

 

Investera vår gemensamma tid i era fastigheter – när resultaten räknas

ETT (1) större projekt innebär endast EN (1) upphandling där allt får plats.  

Vi jobbar tillsammans med er och med konkreta kraftfulla resultat. Se och hör vad Södermans och Nordanstigs kommun säger och tycker om deras projekt där de berättar om några av alla de mervärden som ett modernt EnPC projekt ger. 


Vi som hjälper dig inom energi och hållbarhet

 
Sven  Ericsson
Sven Ericsson
Tjänsteutvecklare Energi & Hållbarhet
 
Håkan  Olsson
Håkan Olsson
Säljchef Energi & Hållbarhet
 

Ytterligare tjänster

Vi hjälper våra kunder att lyckas