EPC 2030 | minska energianvändningen i dina fastigheter

Caverion som samarbetspartner ger bättre energiprestanda i ditt fastighetsbestånd Kostnaderna för…

Caverion som samarbetspartner ger bättre energiprestanda i ditt fastighetsbestånd

Kostnaderna för energi rusar och klimatkraven på kommuner och fastighetsägare ökar. Men visste du att det troligen finns stor besparingspotential för både energi och pengar i ert fastighetsbestånd?

Ett helhetsgrepp är nödvändigt för snabba och tydliga resultat där alla energibesparande åtgärder samlas i ett projekt – Caverion EPC 2030.

Kontakta oss

 
 

Vad är Caverion EPC 2030?

| Med Energy Performance Contracting förbereder ni er för framtidens fastigheter

 
Solceller.png

# 1 - Helhetssyn

När alla energibesparande åtgärder samlas i ett större projekt får ni snabba resultat

Projektet är en del av energiomställningen där ett snabbt genomförande och minskad klimatpåverkan är i linje med Agenda 2030.

El.png

# 2 - Energiprestanda

Hitta åtgärder som minskar energianvändningen och förbättrar inomhusklimatet.

Att energirenovera på djupet ökar fastigheternas värde, minskar er framtida underhållsskuld och förbättrar miljön för dem som använder fastigheten varje dag.

Ekonomi.png

# 3 - Underhållsskuld

Minskade kostnader betalar projektet, sänker underhållsskulden och håller ekonomin i balans.

Det behövs bara en upphandling för att gå igenom alla fastigheter i ert bestånd. Det skapar goda förutsättningar för minskade kostnader för drift och underhåll.

| Samarbetet är nyckeln under hela projektet där beställare och leverantör jobbar mot samma mål

Fas 1 | Inventering 

 • Potential för besparingar
 • Projektutvecklingsrapport
 • Projektvolym i samverkan med ekonomi i balans

Fas 2 | Åtgärder

 • Snabba installationer som ger stora besparingar
 • Nära samarbete mellan Caverion och beställare 

Fas 3 | Uppföljning

 • Energibesparingar                                           
 • Kompetensöverföring
 • Återkoppling mål
 • Smart digitalisering
 

När resultaten räknas

| Fördel Nordanstig och stora resultat i Söderhamn

Energiprestanda, lägre kostnader och minskad klimatpåverkan

”Vi vill att de kommunala pengarna ska användas på ett sätt som känns bra för medborgarna. Det tror jag vi gör genom den här typen av projekt. Vi tar in våra fastigheter i framtiden och jobbar mot framtidens förväntningar på hur en fastighet ska driftas.”

Erik Hedlund, Kommunchef, Nordanstigs kommun

Se och hör våra kunders egna erfarenheter

Vi som hjälper dig inom energi och hållbarhet

 
Håkan Olsson
Håkan Olsson
Säljchef Energi & Hållbarhet
Emma Duxbury
Emma Duxbury
Tjänsteutvecklare Energi & Hållbarhet
Sven Ericsson
Sven Ericsson
Tjänsteutvecklare Energi & Hållbarhet
 

Ytterligare tjänster

Vi hjälper våra kunder att lyckas