Energieffektiviseringsprojekt säkrar fastighetsvärdet

Att välja energieffektiva system, tjänster och att optimera underhållet kan resultera i över 30 %…

Att välja energieffektiva system, tjänster och att optimera underhållet kan resultera i över 30 % besparing via energiförbrukningen.  Energibesparingar reducerar driftskostnaderna i din byggnad och ökar fastighetens värde. En underbar sidoeffekt - du minskar koldioxidutsläppen.      

Låga energikostnader och hög avkastning - finansiera via framtiden

Ett energibesparingsprojekt fokuserar på att reducera din fastighets energiförbrukning. Projektet kan finansieras genom framtida kostnadsbesparingar och väldigt ofta har investeringen helt återbetalat sig inom 3-5 år. Konkreta åtgärder som hjälper till att spara energi och optimera driften inkluderar:

  • Installation av förnybara energikällor såsom värmepumpar
  • Att använda teknik som återvinner överskottsvärme
  • Att optimera fastighetsteknik såsom belysning, ventilationsschema och inomhustemperaturer


Garanterade resultat i dina energibesparingsprojekt

Även i krävande fastigheter som sjukhus, laboratorier och utställningshallar har våra kunder uppnått avsevärda kostnadsbesparingar med våra energibesparingsprojekt. I Finland har våra energibesparingsprojekt minskat i genomsnitt 20 % av byggnadens totala energiförbrukning.

Kontakta oss för mer information! 

Andra tjänster som kan vara intressanta