Förbättra energiprestandan i fastigheterna med EPC 2030

 
 

Ensam är inte stark - när hade ni varit klara?

Vi hade nog aldrig kommit i mål ...

 Per Dahlstrand, Söderhamn

Först långt efter min pension ...

 Tomaz Nord, Nordanstig

 
soderhamn_web_2.jpg

Många åtgärder samtidigt - när resultaten räknas

I Söderhamns kommun har de årliga kostnaderna för drift och underhåll minskat med minst 10 mkr per år sedan 2020 med projektet EPC 2030.

Viktigt att förankra brett ...

 Lars Ståhl, Söderhamn

Upprustning ger sparat underhåll ...

 Per Dahlstrand, Söderhamn

 

EPC 2030 - fördel Nordanstig

Erfarenheten är nyckeln ...

 Tomaz Nord, Nordanstig

Största fördelen är ...

 Olaf Ljung, Nordanstig

Det bästa med projektet är ...

 Olle Pettersson, Nordanstig

 

EPC 2030 - resultat i Söderhamn

Förstudien som verksamhetsanalys ...

 Lars Ståhl, Söderhamn

Ett gediget utbildningspaket ...

 Per Dahlstrand, Söderhamn

Med isen som värmepump ...

 Tony Larsson, Söderhamn

Sparat minst 1 miljon ...

 Tony Larsson, Söderhamn

 
Barnlek att förstå fördelarna med EPC

EPC 2030 | fit for framtidens fastigheter

  • Stor besparingspotential för både energi och pengar finns i ert fastighetsbestånd.
  • Med en helhetslösning, blir era byggnader en viktig pusselbit för att minska energikostnaderna och nå klimatmålen.
  • När alla energibesparande åtgärder samlas i ett större projekt får ni snabba resultat.
  • Det behövs bara en upphandling för att gå igenom alla fastigheter i ert bestånd och hitta åtgärder som minskar energianvändningen och förbättrar inomhusklimatet.
  • De drastiskt minskade energikostnaderna betalar projektet och håller ekonomin i balans.

Läs mer om EPC 2030  Investera vår tid i dina fastigheter

 

Vi som hjälper dig inom Energi och Hållbarhet

Håkan Olsson
Håkan Olsson
Säljchef Energi & Hållbarhet
Emma Duxbury
Emma Duxbury
Tjänsteutvecklare Energi & Hållbarhet
Sven Ericsson
Sven Ericsson
Tjänsteutvecklare Energi & Hållbarhet