Nordanstig

Många åtgärder samtidigt ger bättre energiprestanda och mer tid till verksamheten

 
 

INVESTERING
157 mkr - 105.000 kvm - 66 byggnader

RESULTAT
Garanterade besparingar och grönt lån finansierar projektet

FÖRDELAR
Energiprestanda, lägre underhållsskuld, mindre klimatpåverkan

 Erik Hedlund, Kommunchef, Nordanstigs kommun

  •  Vi vill att de kommunala pengarna ska användas på ett sätt som känns bra för medborgarna.
  •  Vi tar in våra fastigheter i framtiden och jobbar mot framtidens förväntningar på hur en fastighet ska driftas.

 

Kundbehov

  • Likt många andra kommuner har Nordanstig en utmaning i ett äldre fastighetsbestånd och begränsade resurser.
  • Agenda 2030 har antagits av kommunstyrelsen och arbetet med att minska kommunens klimatpåverkan är i full gång.
  • Stort behov att renovera, modernisera och ge kommunens olika samhällsfastigheter som exempelvis skolor, förskolor, badhus och flerbostadshus ett tekniskt lyft då ett energiprestandaavtal EnPC kan genomföras med en enda upphandling. 

Lösning

  • Projektet handlar om att få ner kommunens driftkostnader, till exempel för värme och energi, utan att påverka arbetsmiljön i lokalerna.
  • Åtgärder kan vara nya ventilationsaggregat och ny belysning som ger en bra inomhusmiljö. Optimerade uppvärmningssystem ger en jämn temperatur och nyinstallerade solceller producerar grön el.
Gnarps skola i Nordanstig
GNARPS SKOLA

Genom att sänka de löpande driftkostnaderna frigörs resurser till exempelvis en bättre skolgård eller ett trevligare samlingsrum på ett äldreboende. Pengarna kan användas där de gör mest nytta, i närheten av människorna.

I Nordanstig bor cirka 9 500 personer, Bergsjö är centralort. Nordanstig ligger i Hälsingland norr om Hudiksvall och söder om Sundsvall.

 Thomaz Nord, Fastighetsstrateg, Nordanstigs kommun

Här i kommunen har vi länge släpat med underhållet, eftersom vi har behövt prioritera verksamheter före fastighetsunderhåll

 Eva Klang, rektor Arthur Engberskolan Hassela i Nordanstig

Bra ventilation i klassrummen är jätteviktigt för att undervisningen ska fungera

 Olaf Jung, Fastighetschef, Nordanstigs Bostäder

Vi bidrar till kommunens klimatmål tillsammans med våra hyresgäster

 

Vill du veta mer?

Book a meeting

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta