En e-bok för dig som vill spara energi i dina byggnader


Det är hög tid...


... att investera i lösningar som håller energikostnaderna nere under en byggnads hela livscykel.

I vår guide Så sparar du energi i din fastighet nu och i framtiden får du konkreta förslag på hur du förbättrar energieffektiviteten på både kort och lång sikt.

Framtiden innehåller många vintrar och utmaningar - här är några exempel på tips från guiden:

  • Snabba energisparåtgärder
  • Rekommenderade värden för energieffektiv drift 
  • Fastighetens energivisdom på lång sikt
  • Löpande förbättringar av energihushållningen