Med Caverions SRI-analys ser du hur väl din byggnad är rustad för framtida behov och hållbarhetskrav

 

Caverions SRI-konsultation hjälper dig att uppnå dina hållbarhetsmål genom att utvärdera byggnadens nuvarande digitala status. Vi bidrar med en färdplan för framtida investeringar.

 
 

Konsultationsprocessen för Caverion SRI består av fem steg:

 1. Identifiera målet, inklusive nuvarande och framtida behov, genom att intrvjua användare.
 2. Fastställa byggnadens nuvarande tekniska status och smarta beredskap (9 områden omfattas, inom 7 kategorier), se över systemens digitala kapacitet samt att genomföra Caverions trafikanalys.
 3. Jämföra mål med nuvarande situation för att identifiera avvikelser och utvecklingsbehov.
 4. Skapa en färdplan för önskade slutresultat, inklusive konkreta åtgärder, preliminär budget samt att prioritera och schemalägga åtgärder.
 5. Resultatrapport och presentation

Du får en praktisk färdplan för hur du kan skapa en smart och hållbar byggnad.

 • Du får en jämförbar och lättförståelig bedömning av fastighetens nuvarande smarta intelligens. Med en tydlig plan och ett strukturerat tillvägagångssätt ser du till att målet för smart beredskap för din fstighet kan uppnås. Genom att välja en partner som kan stötta genom processen garanterar du minimal risk och maximal avkastning på din investering.
 • Vår lösning täcker hela fastighetens livscykel: från utrustning till digitala system och tjänster. Detta gör det enkelt och effektivt att förvalta din fastighet. Som vi alla vet är fastighetsteknik mer än summan av sina delar.

Ta steg för en mer ansvarsfull och hållbar omgivning

 • Vi säkerställer optimala, säkra och hälsosamma inomhusförhållanden, en hög avkastning på kapitalet, maximala energibesparingar och mer nöjda hyresgäster. För att maximera värdet mäter vi nogsamt - vi vill lyckas tillsammans med dig.

SRI-konsultationen gör det möjligt att jämföra fastighetsbeståndets smarta funktioner.

 • Genom att definiera dina fastigheters smarta beredskap har du en standardiserad och tillförlitlig metod för att jämföra byggnadernas intelligens och fokusera investeringsbehoven på de byggnader som behöver det mest samt kan ge den största värdeökningen.

SRI-indikatorn (Smart Readiness Indicator) ökar medvetenheten om fördelarna med smart fastighetsteknik, t.ex. automation och övervakning av fastighetstekniska system.

Klassificeringsmetoden utvecklades utifrån kraven i EU:s reviderade direktiv om fastigheters energiprestanda (EPBD 2018/844/EU). Indikatorn är ett jämförbart värde (0-100 %) för byggnadens nuvarande smarta beredskap och visar byggnadens förmåga inom tre områden:

 • Optimera energieffektiviteten och den totala prestandan vid användning
 • Anpassa fastighetens funktioner till användarens behov
 • Anpassa sig efter signaler från nätet (t.ex. så kallad demand/respons).

Med Caverions SRI-konsultation kan du fastställa din byggnads digitala status och få en konkret färdplan för hur du ska förbättra din fastighets smarta beredskap.

Caverions SRI-konsultation analyserar nuvarande smarta beredskap, definierar mål för byggnadens intelligens samt vilka kort- och långsiktiga investeringar som ska göras (och i vilken ordning) för att din byggnad ska kunna uppfylla skärpta regler, ge ökad användartillfredsställelse och uppnå dina smarta och hållbara mål. Med andra ord får du en analys och en färdplan för hur du ska se till att din byggnad fungerar optimalt.

Och det bästa av allt - vi kan sedan hjälpa till, både med råd och att genomföra dina åtgärder - att hjälpa dig på vägen mot din smarta, hållbara fastighet.

 
 


 
 

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vill du veta mer?

 Kontakta oss