Med våra SRI-analyser ser du hur väl din byggnad är rustad för framtida behov och hållbarhetskrav

Hur smart är din byggnad? Hur kan du göra den mer kostnadseffektiv och hållbar? Mer än 40% av vår…

Hur smart är din byggnad? Hur kan du göra den mer kostnadseffektiv och hållbar? Mer än 40% av vår energi används i byggnader. Och upp till 30% av människors koldioxidavtryck baseras på fastigheter. Samtidigt tillbringar vi mer än 90% av vår tid inomhus. Logiskt antagande: Vi ska bygga och skapa fastighetsteknik som får människor att må bra och framtiden att bli hållbar.

 

Den smarta byggnaden behöver stötta en fin användarupplevelse, till exempel genom ökad information, stötta ett faktabaserat beslutsfattande, förbättra resurseffektiviteten och vara en aktiv del i ett decentraliserat energisystem.

För dig är lättaste sättet att hitta svar på framtida behov att använda vår konsulttjänst Caverion SRI (SRI = Smart readiness indicator). Systematiskt analyserar vi då din nuvarande situation och definierar hur du ska ta dig vidare för att maximera ditt fastighetsvärde, skapa ett hållbart energisystem och samhälle medan du samtidigt förbättrar tillförlitligheten och flexibiliteten i din verksamhet genom integrerade lösningar.

Grunda din beslutsprocess på fakta och strategi

Analysen indikerar vilken beredskapsnivå fastigheten har - hur "smart" den är . Som en del av processen för Caverion SRI kommer vi också använda EUs beta-testmetod (metoden har utvecklats i samband med det ändrade direktivet Energy Performance of Buildings Directive (EPBD, 2018/844 / EU)). Resultaten presenteras som en del i rapporten.

Förutom statusanalys via konsulttjänsten Caverion SRI sätter vi också mål och tydliga kort- och långsiktiga planer för hur du kan öka intelligensen i dina fastigheter och maximera fastighetsvärdet.

Caverion SRI Consulting Process.png

Processen genomförs i fem steg

 1. Identifiera framtida behov genom att intervjua användare
 2. Bestämma nuvarande läge (via nio moduler inom sju kategorier) och digital status
 3. Jämföra mål med status för att förbättra framåt och definiera en strategi för en smart, högkvalitativ fastighet
 4. Vi planerar för de viktigaste investeringsbehoven för att få in dessa i den årliga budgetplaneringen
 5. Resultatet av rapporteras och klassificeras i kategorier:
  • beredskap att genomföra rätt underhåll och effektiv drift
  • beredskap att anpassa sig efter hyresgästers och slutanvändares behov
  • beredskap att anpassa sig efter förutsättningar i energinätet

Gör dina byggnader smartare - på lång sikt

Genom att välja Caverion som din partner får du:

 • En uttänkt smart installationsprocess: Se till att ditt mål är realiserbart. Välj en partner som hjälper dig i varje steg så garanteras du maximal avkastning på din investering
 • En helhetslösning: Våra tjänster täcker hela fastighetens livscykel. Du får avancerade tekniska lösningar från enskillda tekniker till hela digitala system
 • Hållbart värde: Vi ser SRI som starten för ett partnerskap där vi åtar oss att leverera affärsresultat under hela byggnadens livscykel. Detta inkluderar optimala inomhusförhållanden och kort ROI med hög IRR genom maximalt energibesparing. För att maximera värdet mäter vi hur det går och förbinder oss till ett resultat

En fastighet är bara smart om den gör människors liv bättre och resursanvändningen klokare. Det är därför ett långsiktigt partnerskap är det bästa sättet att se framtida behov i vitögat, genomföra förbättringar och därmed trygga värdet på din fastighet - under hela livscykeln.

Ytterligare tjänster

Vill du veta mer?

 Kontakta oss