En affär där beställare och leverantör tillsammans skapar lönsamhet och klimatnytta.

DriftManagement är ett serviceavtal där vi:garanterar funktionen i en byggnad enligt dina upprättade krav, vi söker efter lönsamma energisparåtgärder och vi genomför åtgärderna och får betalt i förhållande till hur mycket energi vi sparar. Konceptet hjälper till att följa  många av de lagar och förordningar som finns för fastigheter. Det kan exempelvis gälla elsäkerhetsansvar, OVK, köldmediedirektiv och EPBD. Konceptet kan också innefatta tjänster så som Remote center, SmartView och SRI.

 

Drift management 1.jpg

Ett serviceavtal är en lönsam investering med varaktiga resultat

Den ursprungliga investeringen är ungefär 10% av fastighetens kostnad. Hela 90% av kostnaden utgörs av underhållskostnader. Dessa går att påverka genom rätt typ av serviceavtal. Vi tar totalansvar och du får en moderniserad fastighet med maximal energibesparing, garanterad funktion, driftsäkerhet och koll på
underhållskostnaden. Ingen kapitalinsats krävs och du tar ingen ekonomisk eller teknisk risk. Du tar del av besparingen och miljövinsten.


Vi bedömer förutsättningar för energibesparing och ungefärliga ramar för det. Om det är värt att gå vidare sätter vi upp en plan för fortsatt arbete.

Vi tecknar avtal som innehåller kartläggning, åtgärdsspecifikation, kostnader och besparingar.

Vi genomför överenskomna åtgärder och insatser. Så här kan åtgärdsprogrammet se ut:

  • Se till att vi fullt nyttjar befintlig anläggning genom att behovsanpassa drift, exempelvis flöden , temperatur, belysning, tid och systemsamverkan.
  • Komplettera befintlig anläggning med exempelvis styr- o reglerutrustning, sensorer, Remote center
  • Förändra befintlig anläggning via energiåtervinning, exempelvis ventilation, värmepump och ombyggnad av kylsystem. Det kan också gälla systemprincip.
  • Investera i ny anläggning

Vi följer upp besparingen under hela avtalstiden.

 

 
Drift management 2.jpg