Är det något som bekymrar dig gällande Caverions verksamhet?

Isåfall ska du rapportera det. Vi på Caverion är fast beslutna att agera på ett etiskt sätt och bedriva affärer med integritet och ärlighet. Våra intressenter spelar en viktig roll för att upprätthålla och vidareutveckla våra etiska standarder. Därför uppmuntrar vi våra intressenter att ta upp oro när de märker något som inte utförs enligt lag, Caverions uppförandekod Caverion’s Code of Conduct  eller leverantörsuppförandekod Supplier Code of Conduct 

Caverion har en visselblåsarfunktion caverion.ethicspoint.com som tillhandahålls av en extern partner som både våra anställda och intressenter kan använda för att rapportera en oro antingen i eget namn eller anonymt. Oron relaterade till lagöverträdelser, Caverions uppförandekod eller leverantörsuppförandekod rapporteras till Caverions Chief Compliance Officer via denna kanal. Vid allmänna affärsförfrågningar, kundklagomål eller andra förfrågningar, vänligen kontakta oss via våra allmänna kontaktkanaler contact channels. 

För Caverions anställda finns mer information om att uttrycka oro intranet. 

För information om behandling av personuppgifter, se vårt integritetsmeddelande
 privacy notice.