Från träflis till träfibrer för textilproduktion

50-årsjubileum: Långsiktigt och lyckat samarbete sedan 1973

Redan 1973 inleddes ett lyckat samarbete i massafabriken Nymölla utanför Kristianstad. Det har nu pågått i fem decennier parallellt med en mängd namnbyten. Det som kvarstår 50 år senare är relationen. Idag heter vi Caverion Sverige och fabriken ägs av en nordamerikansk koncern - och förutom att ta vara på träflis produceras numera bland annat fibrer av trä för textilproduktion!

1962 öppnade massabruket i Nymölla i östra Skåne. Läget valdes med tanke på det virkesöverskott av lövträ som fanns i denna del av landet och närheten till den europeiska marknaden. Fabriksbygget var under de första åren en ren förlustaffär, men stöttades av Wallenbergsfären vilket gav ett långsiktigt ägarskap fram till 2022 då nya amerikanska ägare tog över verksamheten... Caverion fortsätter att arbeta med pappers- och massaindustrin.

Caverions medarbetare

Att det avtal som tecknades 1973 skulle fortgå mer än ett halvt sekel var det nog ingen som kunde ha anat. En av de tidigaste anställda var Mats Rydenfält som började ett år efter att avtalet slöts.

”Jag anställdes för att vara på bruket och även att sköta annat på bygden. Då hette vi SF Service och hade fått avtalet med Nymölla AB 30 april 1973. Gamle Marcus Wallenberg tog initiativ att bygga bruket för att ta vara på ved från lövskog”, berättar Mats när vi pratar med honom våren 2023. Nu har han varit pensionär i nio år, men har fortfarande kontakt med sin tidigare arbetsgivare.

När Mats minns tillbaka hur det var att arbeta i början på 70-talet är det med en positiv känsla han sammanfattar den tiden genom att citera en tidigare kollega, som menade att man ”då kunde sitta på sin kontorsstol och bestämma att man skulle sälja ett servicekontrakt”.

”Det var enklare på den tiden och vi var ganska ensamma på banan utan konkurrenter. Vi hade bra kundkontakt och umgicks ofta med folk som arbetade där i fabriken. Dessutom var vi väldigt kompetenta då vi hade nära band till Svenska Fläktfabriken vilket gjorde att vi hade insyn i konstruktionsritningarna då vi ingick i den koncernen då!”

Grunden till ett långsiktigt arbete blev solid och hållbar redan i tidigt läge alltså.  

Ett långt och brett uppdrag

Under åren har Mats haft många kollegor i Nymölla, som flest en handfull fast stationerade samtidigt. Avtalet som har löpt under åren har bestått av olika beståndsdelar. Ventilation främst, men också styrsystem och kyla.

”Det är ju mycket el i de tjänsterna så jag har haft nytta av min kunskap som elektriker. Rörmokeri höll vi på med redan från början, dock mest projektering och under de sista åren jag arbetade inledde vi också implementationen av digitala tjänster. Vi har bland annat byggt konstantrum med noggrann fuktreglering som har styrutrustning vilken till en början kunde övervakas med modem”, berättar Mats.

Även fabrikens inriktning har förändrats under detta halva sekel. Från den första tidens massaproduktion som baserades på lövskog och virkesrester till sågverk via kopieringspapper till att numera bland annat producera högteknologiska, nytänkande material som exempelvis textiler baserade på träfibrer!

Vill du veta mer?

Kontakta oss