Energy Performance Contracting

Tjänsten Energy Performance Contracting (EPC) är ett långsiktigt avtal där energieffektivisering, minskad miljöpåverkan, kompetensutveckling och upprustning finansieras genom garanterade framtida energibesparingar. Det här är nästa steg för att utveckla fastigheter och dess prestanda.

När du väljer Caverion har du en samarbetspartner som tar ansvar och eventuella konsekvenser för sina förslag genom att garantera energibesparingen under avtalsperioden.

Vanliga EPC-kunder

• offentlig sektor 
• privat sektor
• industrier


Det här är EPC

I vår EPC-tjänst ingår alltid

• analys av fastighetsbeståndet
• projektledning
• garanterade  energibesparingar
• konfigurationsansvar för att säkerställa besparingarna över tid

Vår EPC-tjänst innebär hållbar utveckling av fastigheter och anläggningar  där miljöaspekter och ekonomiska och sociala aspekter vägs in för att uppfylla kundens mål och vision med sitt fastighetsbestånd.

Transparense

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss