Energy Performance Contracting

Tänk dig en fastighetsägare med ett stort antal fastigheter. En del är kanske lite äldre, fastighetstekniken behöver kanske bytas ut och inomhusmiljön kan nog bli bättre.

För många fastighetsägare med stora bestånd, till exempel kommuner och kommunala bostadsbolag, är de här utmaningarna vardag.

EPC (Energy Performance Contracting) är ett långsiktigt avtal där energieffektivisering, minskad miljöpåverkan, kompetensutveckling och upprustning finansieras genom garanterade framtida energibesparingar.

Vår EPC-tjänst innebär hållbar utveckling av fastigheter och anläggningar. Miljö, ekonomi och sociala aspekter vägs in för att uppfylla kundens mål och vision med sitt fastighetsbestånd.  

Så lyckades man i Torsby och Söderhamn

Ökad energieffektivitet, minskade driftskostnader och bättre inomhusmiljö. Det blev verklighet i Torsby och Söderhamn. 

20 % minskad energianvändning 

Vad gör du när stora fastighetsbestånd måste moderniseras och energieffektiviseras, men du har en begränsad budget som dessutom består av kommuninvånarnas skattekronor?

Kalmar kommun såg utmaningen som en möjlighet. Resultatet blev 20 % minskad energianvändning och förbättrad inomhusmiljö.

I vår EPC-tjänst ingår alltid

• analys av fastighetsbeståndet
• projektledning
• garanterade  energibesparingar
• konfigurationsansvar för att säkerställa besparingarna över tid

Vår EPC-tjänst innebär hållbar utveckling av fastigheter och anläggningar  där miljöaspekter och ekonomiska och sociala aspekter vägs in för att uppfylla kundens mål och vision med sitt fastighetsbestånd.

Transparense

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss