Kalmar

Energieffektivisering med garanterad energibesparing i Kalmar kommuns fastigheter

 
 

INVESTERING
152 mkr - 600 åtgärder - 180.000 kvm - 73 byggnader

RESULTAT
Garanterade besparingar finansierar projektet

FÖRDELAR
Energiprestanda, lägre underhållsskuld, mindre klimatpåverkan

 Gunilla Svensson, Fastighetschef, Kalmar kommun

  •  För att hitta de mest energi- och kostnadseffektiva lösningarna har ett intensivt och nära samarbete med Caverion genomförts.
  •  Vårt energieffektiviserande arbete slutar inte här, utan kommer att fotsätta mot uppställda målsättningar

 

Kundbehov

  • Likt många andra kommuner har Kalmar en utmaning i ett äldre fastighetsbestånd och begränsade resurser.
  • Fastighetskontoret behövde hjälp med att finansiera nödvändiga underhållsåtgärder, nå miljömål samt komma närmare Agenda 2030 målsättningar.
  • Kommunens byggnader, som till stora delar är byggda på 60- och 70-talet, behövde rustas upp så att de möter dagens krav på energihushållning där ett energiprestandaavtal EPC 2030 kan genomföras med en enda upphandling. 

Lösning

  • Målsättningarna med projektet var att lyfta Kalmar kommun som en ekologiskt hållbar kommun.
  • För detta energitjänsteprojekt krävdes en rad långsiktigt hållbara åtgärder, som dessutom behövde bli genomförda så snabbt som möjligt.
  • Åtgärderna innebar bland annat att utbilda och öka medvetenheten för energibesparing hos vår egen personal, verka för en god inomhusmiljö och utnyttja resurser på rätt sätt.
Kalmars konsmuseum
KALMARS KONSTMUSEUM

Konstmuseet i Kalmar har fått förbättrad arbetsmiljö och vistelseupplevelse tack vare att 100-wattslamporna har ersatts med LED-lampor.
Den nya belysningen är energisnålare och avger bl.a. mindre värme och lägre UV-strålning. Den kompletterar också byggnadens naturliga ljus på ett bättre sätt än tidigare.
Dessutom har museet sänkt både underhålls- och driftkostnader efter genomfört projekt.

I Kalmar kommun bor cirka 65 000 personer, varav cirka 36 000 bor i centralorten.

 

Vill du veta mer?

Book a meeting

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta