EnPC | Energibesparing får politikerna att häpna

Mellan 2020-2023 satsade Nordanstigs kommun många miljoner på ”något som inte syns”. Men satsningen har sannerligen märkts – och även gett ett gott resultat! När energiingenjörerna på Caverion har rapporterat av första faserna av projektet häpnar de ansvariga politikerna över den 22-procentiga besparingen för bostäder och lokaler.

Håkan Olsson, försäljningsansvarig energitjänster för energitjänster på Caverion Sverige, säger att detta kan vara svårt att förstå för en oinvigd.
”De frågar sig hur ett projekt på 157 miljoner kronor kan genomföras kostnadsneutralt och vara säkert för en offentlig fastighetsägare. Svaret är att finansieringen bekostas av energibesparingen, vi tar risken genom att garantera utfallet och alla parter har full insyn. När man väl inser detta är beslutet lättare att ta. Dessutom upphandlas endast genomlysningen av beståndet, beslutet om projektgenomförande kan vänta och är en option beställaren kan välja att utnyttja.”

När Hudiksvalls tidning ( https://brnw.ch/21wETDC) intervjuar lokala politiker och ansvariga märks en stolthet över att ha rott projektet i hamn. Förutom att energirenovera kommunens byggnader och bostäder har det även blivit en bättre arbetsmiljö för kommunanställda. Lokala företag har dessutom kunnat anlitas och har arbetat tillsammans med Caverions specialister för bästa slutresultat.

”Kommunens ekonomi, medborgarna och de lokala företagen drar helt klart nytta av de EnPC-projekt vi genomför. Vi tror att fler offentliga och privata fastighetsägare börjar jämföra alternativ för att klara av den energiomställning och renovering av befintliga byggnader som samhället står inför”, säger Håkan Olsson.

Är din kommun redo? Dela gärna denna blogg till kommunalpolitiker och fastighetsägare i din närhet.

Läs mer om EnPC!