Söderhamn

Garanterade besparingar minskade underhållsskulden och finansierade EPC projektet

 
 

INVESTERING
270 mkr - 430.000 kvm - 96 byggnader

RESULTAT
10 mkr per år i sparade kostnader för drift och underhåll

FÖRDELAR
Energiprestanda, lägre underhållsskuld, mindre klimatpåverkan

 Sven-Erik Lindestam, dåvarande kommunalråd (S) Söderhamn

  •  För Söderhamns skattebetalare är projektet ett ekonomiskt riskfritt sätt att höja fastighetsstandarden, minska energianvändandet och samtidigt skapa lokala arbetstillfällen

 

Kundbehov

  • Likt många andra kommuner har Söderhamn en utmaning i ett äldre fastighetsbestånd och begränsade resurser.
  • Ambitionen var att ett snabbt genomförande av åtgärder (3-4 år) skulle sänka kommunens driftskostnader vilket gör det möjligt för besparingarna att täcka investeringskostnaden.
  • Utöver energibesparingarna ville fastighetskontoret även kunna minska sina kostnader för upphandling eftersom ett projekt med energiprestandaavtal EnPC kan genomföras med en enda upphandling.

Lösning

  • 270 miljoner investerades i att modernisera och energieffektivisera hyresbostäder, skolor, förskolor och andra gemensamhetslokaler.
  • Projektet var självfinansierat och hanterades vid sidan av en normal investeringsbudget.
  • Majoriteten av fastigheterna inom kommunen och bostadsbolaget har moderniserats. Några exempel på åtgärder är bortkonvertering av oljeanvändningen, övergång till bergvärme eller luftvärmepumpar, installation av ventilation med värmeåtervinning
STORA EKONOMISKA BESPARINGAR
HÄLLÅSENS FRILUFTSOMRÅDE
Söderhamns resultat

Söderhamns kommun har sparat minst 10 mkr per år i driftkostnader (den gröna linjen) där driften annars skulle följt den högre blå linjen om inga åtgärder gjorts.

soderhamn_web_3.jpg

Kylan i den stora ishallen för bandy genererar energi och värme till de övriga anläggningarna, och sen kan fjärrvärmen stängas av och hela anläggning sköter sig själv.

Uppdragsgivare är Söderhamns kommun och det kommunala bostadsbolaget Faxeholmen.

I Söderhamn bor cirka 25 000 personer, varav cirka 11 000 i centralorten.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta