Systemdesign

Systemdesignfasen överbryggar gapet mellan konceptuell design- och detaljdesignfaserna.

I systemdesignfasen ingår följande:

  • Definition av den övergripande systemkonfigurationen
  • Projektkonfiguration genom utformning av ​ritningar och diagram
  • Utformning av prestandaspecifikationen och projektets generella ramverk

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss