Tre Caverion-medarbetare tittar upp i taket på Skaraborgs sjukhus

Ny belysning ska öka välbefinnandet på Skaraborgs sjukhus i Skövde

Nu blir det enklare för patienter och medarbetare på psykiatriavdelningen på Skaraborgs sjukhus i Skövde att hålla en naturlig dygnsrytm. Caverion har installerat en ny typ av belysning, utformad för att efterlikna solens ljus i styrka och kulör.

På sjukhuset i Skövde finns en hög ambition om att skapa en läkande miljö. Ett snabbare tillfrisknande är positivt inte bara för varje patient, utan även för sjukhusets personal och för samhället i stort.

– En läkande miljö innebär att det ska vara en rogivande plats att vistas på. Det handlar om allt från färgsättning och belysning till utformning av innergårdar med växter och vatten. Många yrkesgrupper har samverkat i det här projektet och vi har alla haft samma målsättning från start – att underlätta arbetet för vården, säger Johan Stridh, projektledare på Caverion.

Belysningsarmaturerna som har installerats på sjukhusets psykiatriavdelning har designats för att efterlikna naturligt dagsljus, eftersom sådant ljus har bevisats leda till snabbare tillfrisknande och ett minskat behov av medicinska preparat.

– Belysningen är ett sätt att jobba med minskade inläggningstider. Dygnsrytmljuset har en positiv effekt på trötthet och depression. Sjukhuspersonal som vi talat med upplever att ljuset leder till förbättrad sömn och ökat välmående hos patienterna, säger Johan Stridh.

När solen går upp på morgonen ändrar ljuset i armaturerna färg. På dagen ger de ifrån sig ett blåare ljus som piggar upp och mot kvällen blir ljuset orangegult.

– Kvällar och nätter har vi ett ljus helt utan blå toner. Det gör att en patient som kliver upp för att till exempel gå på toaletten på natten kan somna om lättare, säger Johan Stridh.

Caverions historik på sjukhuset i Skövde sträcker sig hela 15 år bakåt i tiden, via ett stort ramavtal med Västfastigheter för hela Skaraborg som innefattar allt från belysning och tele till data och säkerhet.

– Vart fjärde år görs en LOU-upphandling om vem som ska tilldelas projektet och de senaste fyra gångerna har uppdraget gått till oss. Det känns jättekul att vi har vunnit upphandlingarna och fått möjlighet att arbeta med regionen under lång tid. Genom åren har vi bland annat fått göra stora ställverksombyggnationer och akutlarmsbyten på hela sjukhuset, så det är väldigt varierat, säger Johan Stridh.

Förutom att belysningen för med sig stora hälsofördelar är den också väldigt energieffektiv. Beställarna av uppdraget, Västfastigheter och Byggdialog, har en uttalad målsättning om att hållbarhetssäkra byggnaden för framtiden.

– Belysningen består av LED-armaturer rakt igenom, vilket är det energieffektivaste alternativet. Vi på Caverion tänker alltid på hållbarhet i våra projekt. Det vi levererar ska hålla över tid. Det är roligt att Västfastigheter och Byggdialog delar vår vision och visar att de vill vara i framkant, med ny teknik som de ser kommer att gynna dem och samhället både nu och i framtiden, säger Johan Stridh.

Christian Broström, projektledare på Byggdialog, tycker att projektet har löpt på bra.

– Vi är väldigt nöjda. Caverion har fört en bra dialog med övriga entreprenörer. De har proffsig kunskap och en bra inställning till att samverka och vi är övertygade om att installationen kommer vara ändamålsenlig både för verksamhet, patient och driftsorganisation. Detta då slutkunden har bjudits in av Caverion till dialog avseende kravställande av färdig installation, säger han.

Projektet på psykiatriavdelningen i Skövde är en partnering med Byggdialog, där Fagerhult är underleverantör och levererar armaturer och apparater för styrning av belysningen. Dessutom står de för själva programmeringen av belysningssystemet, vilken görs i samarbete med vården och deras personal.

– Vi och Fagerhult för en löpande dialog med sjukhuspersonalen om hur belysningen fungerar bäst ur deras arbetssynpunkt. Det är svårt att förklara för någon hur färgtemperaturerna ändrar sig genom att enbart visa bilder, så vi har byggt upp ett vårdrum och ett kontor inne på sjukhuset där vi visar hur belysningen faktiskt fungerar och hur den kan programmeras och anpassas utefter önskemål, säger Johan Stridh.

Caverion och Fagerhult har jobbat ihop i många år och det har även Johan Stridh.

– Jag skulle säga att Fagerhults främsta egenskaper är att de har hög kvalitet på sina produkter och bra koll på sina grejer, vilket känns tryggt. Tillsammans jobbar vi alla som är involverade i detta med att skapa en läkande miljö på sjukhuset i Skövde. Byggare, rörmokare, ventilationstekniker, elektriker med flera jobbar alla för att det ska bli så bra som möjligt för slutkund. Vi trivs oerhört bra i sådana projekt, avslutar Johan Stridh.

Markus Wållgren, teknisk säljare på Fagerhult, om forskning kring belysning och välbefinnande:

– Human Centric Lighting (HCL), eller personorienterad belysning, är ett holistiskt sätt att se på hur ljuset påverkar människan. Kortfattat återskapar man den naturliga dygnsrytmen som dagsljuset ger, med artificiellt ljus. Människans dygnsrytm kan förbättras av belysning som är anpassad efter solens gång, dess intensitet och ljusfärg. En studie genomförd av U. S. Department of energy på ett sjukhus i Seattle har visat att den typ av belysning som vi nu installerar förbättrar kopplingen till naturen för personal och patienter.

– Människan behöver ljus för att se, men också för att vår biologiska klocka (cirkadianska rytm) och våra fysiologiska funktioner ska fungera på ett normalt sätt. Ljuset påverkar många aspekter av vårt välbefinnande, såsom humör, sömn, produktivitet och visuell uppfattning. När ljusnivåerna eller dygnsrytmen rubbas, till exempel när man arbetar natt eller reser över tidszoner, så följer inte den inbyggda dygnsrytmen med i förändringen, vilket kan leda till bland annat sömnrubbningar och stressbesvär.