Fem personer står i ett bibliotek och tittar på ritningar

Nytt inomhusklimat i Ängelholms ombyggda stadsbibliotek

Stadsbiblioteket i Ängelholm genomgår för närvarande en omfattande ombyggnad. Alla installationer byts ut mot nya, anpassade till dagens krav och regler. Men bortsett från en ny entré förändras inte bibliotekets välkända exteriör vid Stortorget.

Biblioteket är en viktig byggnad för staden som så långt som möjligt ska bevaras i ursprungligt skick, säger Clas Gjertz, byggledare och installationssamordnare hos den kommunala fastighetsägaren Ängelholmslokaler.

Invändigt genomgår stadsbiblioteket en total rumsförändring där lokalerna anpassas till dagens krav på arbetsmiljö, tillgänglighet och brandsäkerhet. När biblioteket återinvigs i mars 2022 kommer besökarna att mötas av ett modernt och tillgängligt bibliotek med ny planlösning, öppet för alla. Ventilationen blir närvarostyrd och luftflödena anpassas efter hur många personer som vistas i lokalerna. Det minskar energiförbrukningen samtidigt som de som vistas i lokalerna alltid får ett bra inomhusklimat.

Det är ett komplicerat och utmanade arbete att få plats med alla nya tekniska installationer. Dagens regler och krav på säkerhet, luftflöden med mera gör att installationerna tar större plats än när huset byggdes 1987, plats som egentligen inte finns och som måste "uppfinnas" för att ventilationskanaler, vs, el och sprinkler ska kunna monteras. Det ställer höga krav på kreativitet, problemlösningsförmåga och ett nära samarbete mellan entreprenörer, beställare och ansvarigt byggföretag för att slutprodukten ska bli bra.

– Samarbetet mellan yrkesgrupperna, som ofta arbetar på samma yta, fungerar verkligen bra och vi håller både tidplan och budget, berättar Andreas Nilsson, entreprenadingenjör på byggföretaget MVB som har totalentreprenad för projektet.

Caverion är en av projektets tre huvudunderentreprenörer och utför installationerna för ventilation och vs.

– Vi ansvarar för hela kedjan, från rivning av befintliga installationer, projektering och montage av nya installationer till överlämnandet av färdig och injusterad ventilation och vs, berättar Peter Martinsson, projektledare, Caverion.

Biblioteket värms med fjärrvärme och förutom ny ventilation byter Caverion alla rör, radiatorer med mera, installerar ny vs i den nya restaurangdelen och bygger en helt ny undercentral.

Även om rumsfördelningen inne i de 4 800 kvadratmeter stora lokalerna förändras i och med ombyggnaden, kommer besökarna att känna igen bibliotekets äldsta föremål när det återöppnas: skulpturen av delar från en cirka 7 400 år gammal ek som stått i fastighetens atrium ända sedan öppningen för 24 år sedan. Den står stolt kvar på sin gamla plats, väl skyddad och inkapslad under ombyggnadstiden.

FAKTA ÄNGELHOLMS STADSBIBLIOTEK:

Ängelholms stadsbibliotek började verksamheten 1865. Platsen vid Stortorget fick det 1987. Byggnaden består av entréplan plus två våningar samt källare. Biblioteket ritades av Jörgen Michelsen, som anpassade huset till den känsliga miljön vid Stortorget med en låg fasad, tegeltak i samma kulörer som rådhuset och tingshuset. Han gav även byggnaden nya detaljer som en fasad i grått säckskurat tegel, bordeuxröda snickerier och metallpartier (kommer att ersättas av grafitgrått).