LKAB

Ombyggnaden av SAK-verken beräknas öka LKAB:s produktion av pelletsprodukter från 13,6 till 14,8 miljoner ton årligen. 

 
 

Samarbete sedan 1982

LKAB står för 75 procent av järnmalmsproduktionen inom Eu

 Caverion har kommit med innovativa lösningar, så de har kunnat forcera arbetet. Det är en stor fördel för oss att anlita ett företag med lokal förankring och som kan vår anläggning  

Johan Henriksson

Kundbehov

  • LKAB ska öka produktionen och behöver bygga bort ett antal flaskhalsar. En av dem finns i de tre SAK-verken där Caverion hjälper till med effektivisering
Reference image 2
Reference image 3

Lösning

  • Uppdraget består till största del av att pumpar, röranläggningar och tankar - hjärtat och lungorna i anläggningen - byts ut. Arbetet görs i en komplex produktionsmiljö under pågående drift
  • För att inte påverka produktionen är projektet uppdelat i sektioner där de nya delarna först sätts samman för att sedan kopplas in löpande under LKAB:s underhållsstopp
  • Arbetet avslutades under 2016

Loussavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern. LKAB är världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta