Två Caverion-medarbetare går framför det nya vattentornet i Helsingborg

Nya vattentornet tryggar vattenförsörjningen i Helsingborg

Hösten 2020 invigs ett nytt vattentorn och landmärke i Helsingborg, som kommer att innebära stor samhällsnytta för hela nordvästra Skåne.
– Det här vattentornet kommer att trygga vattenförsörjningen för otroligt många människor, företag och industrier i hela nordvästra Skåne för en lång tid framöver. Det är ett viktigt projekt för hela Helsingborg, säger Ulf Brolin, projektchef på NCC som står som uppdragstagare i projektet.

När det gamla vattentornet i Fredriksdal, byggt för snart 40 år sedan, inte längre kunde möta Helsingborgs vattenbehov föddes idén om ett kompletterande vattentorn. Det skulle rymma dubbelt så mycket vatten som det gamla och konstrueras enligt högsta konstruktionsklass, för att garanterat hålla i minst 120 år. Uppdraget gick till NCC och budgeterades till 282 miljoner kronor. 2018 var arbetet i gång.

– Två stora fördelar med vattentorn är att de möjliggör storskalig magasinering av vatten, samt att deras höjd skapar ett ökat vattentryck genom vattenledningar ut i kranen, säger Ulf Brolin.

Caverion har gjort en totalentreprenad med projektering, budgetering och installation av ventilation och vs i flera olika byggnader. Arbetet färdigställdes våren 2020. Fokus har legat på att förbättra inomhusklimatet i vattentornet och den intilliggande lågreservoaren. Stor vikt har lagts vid att optimera ventilationen i lokalerna och hitta lösningar för avfuktning. Därtill har avlopp inrättats i kök-, bad- och duschutrymmen. Utvändigt har lösningar för takavvattning och utslagsbackar monterats, samt golvbrunnar och golvrännor runtom i bottenplattan. Patrik Andersson och Willy Lundgren har varit projektledare för vs respektive ventilation.

– Det har varit en ära att få delta i skapandet av ett landmärke. Det känns stort och häftigt. Jag klappar mig på axeln varje dag när jag åker förbi det, säger Willy Lundgren.

Det nya vattentornet rymmer hela 7 000 kubikmeter vatten och i lågreservoaren ryms ytterligare 8 000 kubikmeter. Det är vatten nog för att fylla ungefär 100 000 badkar. De stora volymerna ställer höga krav på de material som används.

– Det krävs noggrannhet i utförande och materialval för att det ska hålla i längden. Vi har ett stort ansvar i att allt blir rätt, säger Patrik Andersson.

En av utmaningarna i projektet har varit att transportera byggdelar till toppen av vattentornet. Varje lyft har krävt mycket planering eftersom kranar bara har funnits på plats under begränsade perioder. Ännu en utmaning har legat i att anpassa rörläggningen utefter byggnadens cylindriska form.

– För att rören skulle kunna ligga längs med väggarna i byggnaden behövde samtliga rör specialtillverkas via en leverantör med en böjning som matchade byggnadens diameter på 90 meter. Eftersom byggnaden skulle ha ett tomrum i mitten kunde vi inte använda raka rör lagda på diagonalen. Resultatet blev väldigt snyggt, säger Willy Lundgren.

FAKTA:

Beställare: NCC, på uppdrag av NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp).
Arkitekt: Vingårds arkitekter.
Tornets storlek: 40 meter högt och 90 meter i diameter.
Vattenreservoarer: 7 000 kubikmeter i vattentornet och 8 000 kubikmeter i lågreservoaren intill. Om vattentornet skulle behöva stängas av, skulle vattnet i tornet räcka för att förse 200 000 personekvivalenter med en normalförbrukning av vatten i tolv timmars tid.