Konceptuell design

I konceptuell design, den första fasen i våra design- och konstruktionstjänster, ingår följande:

  • analys av kundens behov
  • kravspecifikation för potentiella lösningar
  • utvärdering av lösningsförslag
  • utveckling av systemspecifikation (tekniska krav och miljömål)
  • beräkning av investeringskostnader

Resultatet är ett dokument som ligger till grund för allt framtida utvecklingsarbete

Genom konceptuell design kan vi för våra kunder skapa:

  • lägre livscykelkostnad
  • lägre total ägandekostnad
  • möjlighet att byta riktning (vid behov) utan att tidsplanerna påverkas

Syftet är att maximera funktionen och minimera kostnaderna för kunden.

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss