Detaljdesign

Under den här fasen utvecklas detaljdesignen av kundens system. Designen ligger sedan till grund för implementeringsfasen.

Detaljdesignen bygger på följande:

  • krav och systemspecifikationer
  • uppgifter från tidigare faser

Detta ger oss en detaljerad specifikation för varje system som noggrant beskriver respektive gränssnitt och funktioner.

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss