Värme och sanitet

Vårt erbjudande 

Caverion erbjuder lösningar inom värme och sanitet (VS) för byggnader och industrier. Vi arbetar med energibesparande åtgärder och tillhandahåller expertkunskap inom fjärrvärme, förbränningsanläggningar, pannor och mer avancerade lösningar baserade på förnyelsebar energi, exempelvis värmepumpar.

Vi erbjuder även lösningar för sanitet inklusive traditionella VS-tjänster för tillopps- och avloppsvatten, och tjänster för avloppsrening och nyttjande av regnvatten. Vi har de certifikat och behörigheter som krävs för att arbeta enligt gällande myndighetskrav och säkerhetskriterier.

Caverion är fabrikatoberoende och vi kan därmed hjälpa våra kunder att välja optimala, produktionseffektiva och miljövänliga system och lösningar.

Fjärrövervakning 

Fastigheter kan med fördel fjärrövervakas från Caverion kontrollrum som erbjuder dygnet-runt-övervakning och fjärrstyrning av fastighetstekniska system. Kontrollrummet drivs av kvalificerad personal som både kan övervaka funktionerna hos de fastighetstekniska systemen och testa och justera fel på distans.

Kontrollrummet har ett nära samarbete med kundtjänsts personal som registrerar alla anmälningar från våra kunder.

Intressant? I nyhetsbrevet C-The World får du spaningar och nyheter från branschen

Värme och sanitet​

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss