Installationer för fjärrvärme - bygg och underhåll ett kostnadseffektivt och miljövänligt system

Att uppnå hållbarhetsmål på ekonomiskt hållbara sätt har blivit allt viktigare under de senaste…

Att uppnå hållbarhetsmål på ekonomiskt hållbara sätt har blivit allt viktigare under de senaste åren. Efterfrågan på miljövänliga energilösningar är hög. Fjärrvärme kan vara en effektiv uppvärmningslösning, vilket erkänts av EU. Vid expansion eller renovering av ett existerande fjärrvärmeverk kan valet av en erfaren partner bidra till att öka effektiviteten.

Kontakta oss för mer information

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige där ca 50% av all uppvärmning kommer från fjärrvärme. I ett fjärrvärmeverk hettas vatten upp för att sprida värme till de hus på orten som är uppkopplade till fjärrvärmenätet. 

Öka effektiviteten i din fjärrvärme genom justeringar

Fjärrvärme använder den värmeenergi som genereras som biprodukt i olika kraftverk, vilket minimerar energiförluster. Det finns flera sätt att optimera både existerande och nya när och nätverk, så att dina kunder kan ta del av alla fördelar hos modern fjärrvärmeproduktion. Ett exempel. Att mäta och justera vattenflöden i rörledningar för fjärrvärme kan leda till avsevärda besparingar, då vi på detta sätt optimerar energiuttaget.

Vi är bra på både konstruktion och installation för fjärrvärme

Ett optimalt fjärrvärmesystem är både bekvämt och miljövänlig. Våra år av erfarenhet inom fjärrvärme gör värmedistributionen både miljövänlig och energieffektiv genom att vi designar och bygger ett modernt fjärrvärmenätverk.

Vi tar ansvar för ditt nät genom att erbjuda upprustning och bekvämt underhåll för fjärrvärmeverk och värmeväxlingspaket. Vi kan bygga ett flexibelt nätverk och hjälpa dig och dina kunder att dra nytta av tillgång och efterfrågan på energi- och värmemarknaden. Med vår kunskap hjälper vi dig att:

  • Se över dina fjärrvärmesystem
  • Se över dina värmeväxlare
  • Justera vattenflöden

Se till att dina kunder har det bekvämt samtidigt som du  ser till att ha fungerande, kostnadseffektiva och anpassningsbara fjärrvärmelösningar.

Se samtliga tjänster relaterade till värmesystem här. 

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Vill du veta mer?

 Kontakta oss