Smarta avfallssystem för rena gator och fastigheter

En välfungerande avfallshantering är något dina hyresgäster, fastighetsbesökare och andra…

En välfungerande avfallshantering är något dina hyresgäster, fastighetsbesökare och andra slutanvändare förväntar sig. Våra sopor ska enkelt kunna slängas eller sorteras utan lukt eller stök. Det finns ett smart och hållbart sätt att hantera detta. Tack och lov.

 

Ren, doftfri och dold avfallshantering

Automatiska system för sopuppsamling  bygger på pneumatiska underjordiska rör. Detta minskar dramatiskt avfallstrafiken - vi ser färre sopbilar - på våra stadsgator. Med pneumatiska avfallssystem är det möjligt att skapa en ren, trevlig och effektiv miljö som gör trivseln större för människor som rör sig runt  bostadshus, kontor, sjukhus och flygplatser. Systemen är osynliga, luktfria och lätta att använda. Eftersom systemet är helt automatiserat är driftskostnaderna dessutom lägre jämfört med konventionella avfallsuppsamlingsmetoder.

Hur går det till?

Ett avfallssystem består av inkast, transportrör och en uppsamlingsstation

  1. Användare kastar sitt avfall i sopinkastet. Inkasten kan placeras var som helst och separeras efter avfallstyp vilket gör det enkelt att återvinna korrekt och smidigt.
  2. Avfallet transporteras genom det underjordiska rörsystemet till uppsamlingsstationen, där avfallsbehållarna, vakuumenheten och kontrollcentralen finns.
  3. När en container är full dras den bort. Varje avfallstyp har en egen behållare.

Vi installerar avfallssystem i dina fastigheter eller omgivningar

Med hjälp av ett pneumatiskt system för att samla upp avfall kan dina hyresgäster enkelt kasta sina sopor och kommer inte längre att störas av lukt och smuts. Vi hjälper dig gärna med hela processen från bedömning till planering, installation och underhåll. Vi kan sedan också övervaka och styra systemet via Caverion remote centre.

Andra tjänster som kan vara intressanta

Vill du veta mer?

 Kontakta oss